Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Ingrid Wentink altijd bezig met duurzaamheid, minderheden is vol creativiteit om onze samenleving beter te maken. Ze zet zich in voor kinderen in refugee gebieden, werkt aanhad eigen bedrijf en is vol positivisme om het Waterschap met de goede dingen bezig te laten gaan. Daarom is ze kandidaat voor de AWP in het HHNK Noorderkw

artier; lijst 8, 3e plaats.

Peter Vonk Lijsttrekker AWP HHNK 2019 over schoon water om te schaatsen en te recreeren

Nieuws https://www.algemenewaterschapspartij.nl/wp-content/uploads/2018/09/Peter-Vonk-schaatsen-en-roeien.mp4 ...

AWP Fred Sanders In cityswim grachten Alkmaar

Nieuws Alkmaar veertien zwemmers van HHNK Waterschap deden mee aan de cityswim waaronder Fred Sanders namens onze AWP, 500 meter bij 20 graden Celsius het wa...

AWP HHNK werkbezoek Schermer

Nieuws Met groepje van tien belangstellenden bezochten we gemaal Wilhelmina en daarna drankje in Schermerhorn. Interessant was hoe het aantal molens en de te...

Schermerdijk

Nieuws De Schermerdijk is uniek om de stijle talud, geen polder dijk is zo stijl en de boerderij liggen ook zowat tegen de dijk aan. Nu moet het HHNK watersc...

Werkbezoek Marken

Nieuws Marken worstelt met dijkverhoging, en wateroverlast om het historisch beeld vast te houden. Na de dijkverhoging van Rijkswaterstaat neemt HHNK het beh...

Waterschapsmonumenten

Nieuws Het AWP bepleit landelijk een monumentenlijst Waterschapsmonumenten zodat duidelijk is wat behouden moet worden. Het is vreemd dat de oudste bestuursv...