Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Nieuws en opiniestukken

Nieuwsbrief AWP HHNK Q1-2020

Nieuws AWP HHNK Nieuwsbrief Q1-2020 ......

Top 10 AWP HHNK start vol energie

Nieuws Vol enthousiasme besprak de top10 van de AWP HHNK lijst de tactiek voor de komende vier jaar; meer speerpunten, meer publiciteit en deskundig als we z......

Ingrid Wentink vol energie

Nieuws Ingrid Wentink altijd bezig met duurzaamheid, minderheden is vol creativiteit om onze samenleving beter te maken. Ze zet zich in voor kinderen in refu......

Peter Vonk Lijsttrekker AWP HHNK 2019 over schoon water om te schaatsen en te recreeren

Nieuws https://www.algemenewaterschapspartij.nl/wp-content/uploads/2018/09/Peter-Vonk-schaatsen-en-roeien.mp4 ......

AWP Fred Sanders In cityswim grachten Alkmaar

Nieuws Alkmaar veertien zwemmers van HHNK Waterschap deden mee aan de cityswim waaronder Fred Sanders namens onze AWP, 500 meter bij 20 graden Celsius het wa......

AWP HHNK werkbezoek Schermer

Nieuws Met groepje van tien belangstellenden bezochten we gemaal Wilhelmina en daarna drankje in Schermerhorn. Interessant was hoe het aantal molens en de te......

Schermerdijk

Nieuws De Schermerdijk is uniek om de stijle talud, geen polder dijk is zo stijl en de boerderij liggen ook zowat tegen de dijk aan. Nu moet het HHNK watersc......

Werkbezoek Marken

Nieuws Marken worstelt met dijkverhoging, en wateroverlast om het historisch beeld vast te houden. Na de dijkverhoging van Rijkswaterstaat neemt HHNK het beh......

Waterschapsmonumenten

Nieuws Het AWP bepleit landelijk een monumentenlijst Waterschapsmonumenten zodat duidelijk is wat behouden moet worden. Het is vreemd dat de oudste bestuursv......

Oudste baggermolen uit 1750 was mislukt project

Nieuws In  1750 ontwierp ene Jacob van Borsele een heuse baggermolen. Daarmee wilde hij de Haarlemmermeer droog leggen. Eigenlijk een gek idee, want al jar......

HHNK Zonnepanelen

Nieuws Dankzij  motie van AWP in HHNK is het duurzaamheidsbudget van 7 ton dat in 2015 over was naar 2016 verschoven zoals gezegd om samen met burgers op ge......

Waterschapsmonumenten

Nieuws Het Waterschapsmonument bestaat niet, maar Rijksmonumenten en Gemeentelijke monumenten wel. Ook omwille van kostenbesparing wordt het tijd dat we als ......

Bericht van de AWP HHNK

Nieuws juni 2015 De waterschapsverkiezingen zijn al weer een poos achter de rug. De zomervakantie nadert. Graag doen we verslag van wat er allemaal gebeurd i......

Verkiezingsuitslag

Nieuws De waterschapsverkiezingen bij HHNK zijn voor de AWP teleurstellend verlopen. We hebben één zetel veroverd. We verliezen een zetel, maar gelukkig bl......

Burger serieus nemen

Nieuws We ontvingen een vraag over de precieze uitwerking van het idee om in Hollands Noorderkwartier een burgerpanel in te stellen. Hier ons antwoord: ̶......

Bekijk de advertentie voor de krant

Nieuws Er komt een advertentie in een anatal kranten. Per stelling mag elke partij met maximaal 30 woorden de vraag  beantwoorden. Hier zijn ze: Alge......

Zwemwaterkwaliteit heeft ook in de winter aandacht nodig

Nieuws In de winter vallen er besluiten voor de zomer. Zo stond de zwemwaterkwaliteit in het gebied van Noord-Holland ter discussie. De Algemene Waterschapsp......

Persbericht: HHNK klaar voor 'online' waterschap

Nieuws PERSBERICHT van AWP Algemene Waterschapspartij AWP klaar voor ‘online’ waterschap! Betrokken en actieve burgers wil de AWP bij het watersc......

Over vispassages, pachtcontracten en fuiken

Nieuws Bij de Helsdeur bij Den helder stonden de fuiken van de palingvissers op 50 meter afstand. Na een motie mede op initiatief van de AWP, zijn alle vis......

Vis kan beter in Marker- en IJsselmeer komen

Nieuws De resultaten van het visvriendelijk open zetten van de spuikokers en het visvriendelijk beheer van de schutsluizen in de Afsluitdijk zijn fantastisch......

Ook de AWP plakt

Nieuws Digitale borden, kleine en grote borden, elke gemeente vraagt een eigen aanpak. Het plakteam van de AWP speelt daar op in, eigenlijk best leuk dat pla......