Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Waterschappen » Hollandse Delta

Lijst 11: Inwonersbelang - AWP

Inwonersbelang-AWP is de lokale afdeling, die deel uitmaakt van de Algemene Waterschapspartij (AWP), en verkiesbaar is voor het Waterschap Hollandse Delta..

Een landelijke, niet-politieke partij, die zich inzet voor een goede balans tussen Waterveiligheid, Waterkwaliteit, Waterzuivering en Waternatuur.

Inwonersbelang-AWP:

 • stelt de belangen van de inwoners centraal en is onafhankelijk
 • kiest voor lange termijn oplossingen, die duurzaam en innovatief zijn
 • houdt rekening met de waterbelangen van bedrijven
 • staat voor transparantie, doelmatigheid en doelgerichtheid vanuit kennis van water.

Uw waterschapsbelasting kan immers maar één keer worden uitgegeven.

Inwonersbelang-AWP: mensen die van water weten!


Inwonersbelang - AWP heeft een facebook-pagina voor de actualiteiten rondom de waterschapsverkiezingen. : www.facebook.com/iwbhd


Speerpunten van Inwonersbelang-AWP

1. Eerlijke heffingen

Inwonersbelang-AWP pleit voor eerlijke heffingen. Daarbij is het uitgangspunt: hoe meer je vervuilt hoe meer je betaalt. Daling WOZ waarde niet automatisch compenseren met hogere tarieven. De lasten moeten transparanter worden en meer in balans.

2. Veiligheid voorop

Dijken moeten in staat zijn om in perioden met hevige en/of langdurige regenval het achterliggende land te vrijwaren van overstromingen. Ook de pompcapaciteit van riool- en poldergemalen dient hierop berekend te zijn. Het voorkomen van rampen staat voorop. Het is daarbij onverstandig om alleen maar "het gebeurt nooit" te zeggen. Daarom moet er ook altijd aandacht aan goede calamiteitenplannen worden besteed. Deze plannen moeten in de praktijk door oefeningen worden getest en verbeterd. Een goede communicatie met de inwoners hierover is van groot belang.

3. Betere samenwerking in de waterketen

Voor de inwoners is het belangrijk dat iedereen die iets te maken heeft met waterbeheer met elkaar samenwerkt zodat er efficiënt geïnvesteerd en gewerkt wordt. Waterschappen, drinkwaterbedrijven en gemeenten, provincie en het rijk moeten elkaar versterken zodat de ruimtelijke inrichting niet gehinderd wordt door langdurige procedures. Er moet ook vernieuwend worden gekeken naar berging van afvalwater en waterkeringen. Beter en sneller samenwerken, maar ook slimmer uitvoeren levert voordelen op voor de inwoners. Beter samenwerken in de waterketen tussen gemeenten,waterschappen en drinkwaterbedrijven leidt vanaf 2020 tot een jaarlijkse besparing van 440 miljoen euro. ( rapport visitatie commissie mevrouw Karla Peijs)

4. Rattenbestrijding beter coördineren

Ratten kunnen grote schade aanrichten in het gebied van Hollande Delta. Er zijn diverse soorten ratten die wij moeten bestrijden, waarbij zowel de gemeenten als de waterschap een taak heeft. De volksgezondheid en aantasting van onze dijken zijn in het geding.

Inwonersbelang-AWP wil de rattenvanger terug per eiland die naast de coördinatie van bestrijding van ratten, ook een adviesfunctie en een communicatierol heeft naar de inwoners.

5. Toekomstgericht denken en handelen

Inwonersbelang-AWP denkt toekomstgericht. Er moeten oplossingen komen voor bekende en nieuwe knelpunten, zoals verspreiding van medicijnresten via rioolwater naar rivierwater, mogelijk tot in de drinkwateren en ook voor klimaatverandering en zeespiegelrijzing. Daarom pleit Inwonersbelang-AWP voor zorgvuldig overwogen, oriënterende en oplossingsgerichte studies. Innovatieve oplossingen moeten projectmatig en als pilot uitgetest worden.

Lijst 11 Inwonersbelang - AWP

AgendaAWP Hollandse Delta


  Fractieleden

 • Piet Blom
 • Piet Blom, CoŲrdinator en lijsttrekker lijst 11: Inwonersbelang - AWP

  » Lees meer

 • Steunleden

 • Fred Prins
 • Enthousiast, onderzoekend, strategisch, pionierend en visionair zijn eigenschappen die mijn karakter kenmerken. Als een doelgerichte en gedreven optimist werk ik vanuit een duidelijke visie.

  » Lees meer

 • Johan van Dalen
 • Ik ben actief betrokken in de samenleving, en heb ruime ervaring met zaken die spelen bij het waterschap. Dit komt mede door mijn opleiding, werk en ervaring binnen het bestuur van het waterschap.

  » Lees meer

 • Lionel Martijn
 • Ervaren bestuurder met kennis van water Lionel Martijn MSUS is een ervaren bestuurder en heeft naast een HRM en financiŽle achtergrond zich gespecialiseerd in Grootstedelijke vraagstukken. Naast .

  » Lees meer

 • Gerda Vroegop
 • Nederland is wereldwijd koploper in watermanagement Veilige dijken (droge voeten) en schoon water zijn een eerste levensbehoefte. Maar er is meer! Water stroomt, de problematiek is complex . . . . .

  » Lees meer

 • Bram van der Veer
 • Ir. Bram van der Veer was van 1976 tot recent achtereenvolgens werkzaam bij Drinkwaterleiding Rotterdam, Drinkwaterbedrijf Zuid-Holland-Zuid, Waterbedrijf Europoort en Evides. Hij gaf leiding aan . .

  » Lees meer

 • Gerard Cox
 • Lijstduwer van lijst 11 Inwonersbelang - AWP

  » Lees meer

 • Leonie de Mulder
 • Leonie de Mulder - Student Watermanagement, Hogeschool Rotterdam en kandidaat nummer 6 op de lijst van Inwonersbelang-AWP en daarmee de jongste kandidaat van de waterschapsverkiezingen

  » Lees meer

 • Jos Gianotten
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Said El Bouazzaoui
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Peter Langendijk
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Jan den Haan
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Jack Nieman
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Luc Vreugdenhil
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Jan Visser
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Herman Roekx
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Cees Broere
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Boudewijn Bernsen
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • John Zeilstra
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Jaap de Jongh
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Jan Wouter van Reeuwijk
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Eduard Harinck
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer