Hollandse Delta

AWP Hollandse Delta

Lijst 11: AWP niet politiek, wel deskundig

AWP Hollandse Delta is de lokale afdeling, die deel uitmaakt van de Algemene Waterschapspartij (AWP), en verkiesbaar is voor het Waterschap Hollandse Delta.

Een landelijke, niet-politieke partij, die zich inzet voor een goede balans tussen Waterveiligheid, Waterkwaliteit, Waterzuivering en Waternatuur.

AWP Hollandse Delta:

  • stelt de belangen van de inwoners centraal en is onafhankelijk
  • kiest voor lange termijn oplossingen, die duurzaam en innovatief zijn
  • houdt rekening met de waterbelangen van bedrijven
  • staat voor transparantie, doelmatigheid en doelgerichtheid vanuit kennis van water.
  • Uw waterschapsbelasting kan immers maar één keer worden uitgegeven.

Lees verder Onze speerpunten Nieuws

Doe je ook mee?

De AWP zoekt mensen met hart voor water, die willen meedenken over oplossingen voor waterproblemen.

Met jouw bijdrage van € 20, - per jaar steun je ons!

Word lid!

Onze kandidaten

1. ir. Fokke van Zeijl (Dordrecht)

lees verder

2. Monique van Winsen (Rotterdam)

lees verder

3. Fred Prins (Middelharnis)

lees verder

4. Jim Kloos (Ridderkerk)

lees verder

5. Diederik Duijser (Middelharnis)

lees verder

6. Lionel Martijn

lees verder

7. Piet Blom

lees verder

9. Gerda Vroegop

lees verder

10. Gerard Cox

lees verder

11. Leonie de Mulder

lees verder

12. Jos Gianotten

lees verder

13. Said El Bouazzaoui

lees verder

14. Peter Langendijk

lees verder

15. Jan den Haan

lees verder

16. Jack Nieman

lees verder

17. Luc Vreugdenhil

lees verder

18. Jan Visser

lees verder

19. Herman Roekx

lees verder

20. Cees Broere

lees verder

21. Boudewijn Bernsen

lees verder

22. John Zeilstra

lees verder

23. Jaap de Jongh

lees verder

24. Jan Wouter van Reeuwijk

lees verder

25. Eduard Harinck

lees verder
Regionale Speerpunten van de AWP niet politiek wel deskundig in waterschap Hollandse Delta

test

Nieuws en opiniestukken

Overheid doet te weinig tegen klimaatverandering

Nieuws Deze week werden de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek naar de overheid en de maatregelen die genomen worden om de klimaatverandering het hoof...

AWP-motie plan Sluizen aangenomen in Algemeen Bestuur van WSHD

Nieuws Op initiatief van AB-lid Piet Blom In de Verenigde Vergadering (Algemeen Bestuur) van het Waterschap Hollandse Delta op 31 maart j.l. is de motie...

Standpunt Inwonersbelang - AWP inzake formatie en vorming van college

Nieuws Standpunt Inwonersbelang-AWP m.b.t. procesvoorstel WPHD van 23 maart 2015 Om recht te doen aan de verkiezingsuitslag moet volgens Inwonersbelang-AWP e...

Nummer 2, Lionel Martijn, van lijst 11 Inwonersbelang-AWP te gast bij radio Voorne

Nieuws   Nummer 2, Lionel Martijn, van lijst 11 Inwonersbelang-AWP te gast bij radiovoorne om Inwonersbelang-AWP te promoten. Hij pleitte voor integri...

Doelstellingen van Inwonersbelang-AWP

Nieuws   Doelstellingen van Inwonersbelang-AWP 1. Veilige keringen en dijken Bij bestuurlijke afwegingen moeten prioriteiten gesteld worden. Veiligheid...

Gerard Cox, Lijstduwer van Inwonersbelang-AWP, gaat het toneel weer op!

Nieuws Gerard Cox, Lijstduwer van Inwonersbelang-AWP, gaat het toneel weer op! http://bit.ly/1HT2ipi ...

Inwonersbelang-AWP: mensen die van water weten!


Inwonersbelang – AWP heeft een facebook-pagina voor de actualiteiten rondom de waterschapsverkiezingen. : www.facebook.com/iwbhd


Speerpunten van Inwonersbelang-AWP

1. Eerlijke heffingen

Inwonersbelang-AWP pleit voor eerlijke heffingen. Daarbij is het uitgangspunt: hoe meer je vervuilt hoe meer je betaalt. Daling WOZ waarde niet automatisch compenseren met hogere tarieven. De lasten moeten transparanter worden en meer in balans.

2. Veiligheid voorop

Dijken moeten in staat zijn om in perioden met hevige en/of langdurige regenval het achterliggende land te vrijwaren van overstromingen. Ook de pompcapaciteit van riool- en poldergemalen dient hierop berekend te zijn. Het voorkomen van rampen staat voorop. Het is daarbij onverstandig om alleen maar “het gebeurt nooit” te zeggen. Daarom moet er ook altijd aandacht aan goede calamiteitenplannen worden besteed. Deze plannen moeten in de praktijk door oefeningen worden getest en verbeterd. Een goede communicatie met de inwoners hierover is van groot belang.

3. Betere samenwerking in de waterketen

Voor de inwoners is het belangrijk dat iedereen die iets te maken heeft met waterbeheer met elkaar samenwerkt zodat er efficiënt geïnvesteerd en gewerkt wordt. Waterschappen, drinkwaterbedrijven en gemeenten, provincie en het rijk moeten elkaar versterken zodat de ruimtelijke inrichting niet gehinderd wordt door langdurige procedures. Er moet ook vernieuwend worden gekeken naar berging van afvalwater en waterkeringen. Beter en sneller samenwerken, maar ook slimmer uitvoeren levert voordelen op voor de inwoners. Beter samenwerken in de waterketen tussen gemeenten,waterschappen en drinkwaterbedrijven leidt vanaf 2020 tot een jaarlijkse besparing van 440 miljoen euro. ( rapport visitatie commissie mevrouw Karla Peijs)

4. Rattenbestrijding beter coördineren

Ratten kunnen grote schade aanrichten in het gebied van Hollande Delta. Er zijn diverse soorten ratten die wij moeten bestrijden, waarbij zowel de gemeenten als de waterschap een taak heeft. De volksgezondheid en aantasting van onze dijken zijn in het geding.

Inwonersbelang-AWP wil de rattenvanger terug per eiland die naast de coördinatie van bestrijding van ratten, ook een adviesfunctie en een communicatierol heeft naar de inwoners.

5. Toekomstgericht denken en handelen

Inwonersbelang-AWP denkt toekomstgericht. Er moeten oplossingen komen voor bekende en nieuwe knelpunten, zoals verspreiding van medicijnresten via rioolwater naar rivierwater, mogelijk tot in de drinkwateren en ook voor klimaatverandering en zeespiegelrijzing. Daarom pleit Inwonersbelang-AWP voor zorgvuldig overwogen, oriënterende en oplossingsgerichte studies. Innovatieve oplossingen moeten projectmatig en als pilot uitgetest worden.