Hollandse Delta

Leen Hagoort

AWP niet politiek wel deskundig - Waterschapsverkiezingen

Ik ben met de naam Leen Hagoort in deze waard geboren. Voor nog velen bekende namen: Opgegroeid op de Middelsluis ben ik na mijn huwelijk gaan wonen op de Buitensluis. D.w.z dat ik m.i.v. 1 januari 2019 woon in de gemeente Hoeksche Waard. Daar woon ik met mijn vrouw, nadat de kinderen de deur uit zijn gegaan. Ook de Hoeksche waard heeft geleerd dat het niet uitmaakt of je een groene, paarse, rode of andere politieke kleur hebt, water is overal. Soms teveel, soms te weinig, soms ….. Laten we die historische kennis delen met onze huidige “water” kennis. De AWP staat voor de goede mix tussen die historie, de alledaagse beleving en het toepassen van optimale waterkennis.

Op school vond ik geschiedenis een boeiend vak en welke rol de mens daarin speelde. Daarna heeft dat inhoud gekregen in een aantal maatschappelijke vrijwilligersfuncties. Dat in het algemeen. Specifiek met water: Mijn vader heeft collega’s verloren in de watersnood ramp. Mijn opa was dijkgraaf. Er is gekozen het waterschap onderdeel te laten zijn van ons democratisch bestel. Ik hoop een bijdrage te leveren in die democratische context vanuit een maatschappelijke interesse, ervaring en opgedane kennis en vanuit het gegeven dat water en alles wat daarmee te maken heeft van levensbelang was en is.

Mijn doel voor de komende jaren met de AWP is dat de AWP aan ieder genomen besluit haar bijdrage levert zodat het besluit het respect voor alle partijen weerspiegelt: particulieren, bedrijven en de boer als particulier en ondernemer in een. Zij moeten het besluit samen dragen en uitvoeren. Maar dat besluit moet ook weerspiegelen de ernst voor het onderwerp water in al zijn historische, technische en innovatieve facetten.