Hollandse Delta

Lionel Martijn

lionel-awp-waterschapsverkiezingen

lionel-awp-waterschapsverkiezingen

Ervaren bestuurder met kennis van water
Lionel Martijn MSUS  is een ervaren bestuurder en heeft naast een HRM en financiële achtergrond zich gespecialiseerd in Grootstedelijke vraagstukken. Naast jarenlang politiek bestuur is Lionel Martijn ook waterschapsbestuurder geweest.

Overtuigd van eerlijke heffingen en betere vertegenwoordiging uit het verzorgingsgebied, heeft hem doen besluiten mee te doen aan de waterschapsverkiezingen. Momenteel zit er geen gekozen Rotterdammer in de Waterschap Hollandse Delta. Samen met de kiezers hoopt hij hier verandering in te brengen.

Lionel Martijn is vanwege zijn maatschappelijke activiteiten in de hele regio bekend en weet wat er speelt in deze regio. Hij zet zich dan ook in voor goed en slim watermanagement. Hij is zeer gecharmeerd van de Blauwe verbinding, welke het Zuiderpark moet verbinden met de Oude Maas. Een mooie combinatie van waterberging en natuurrecreatie. Dit is een prachtige kans voor stedelingen om op een leuke manier te recreëren met water dicht bij huis.

Water is veel te belangrijk om daar politiek mee te bedrijven, reden om voor een niet-politieke groepering te kiezen die het belang van de inwoners centraal stelt.  Met de speerpunten: eerlijke heffingen, veiligheid voorop, betere samenwerking in de waterketen, betere coördinatie van rattenbestrijding en toekomstgericht denken en handelen gaat hij de kiezers overtuigen dat AWP hun stem verdient!

Stem op AWP niet politiek wel deskundig, lijst nr 9