Hollandse Delta

Monique van Winsen

AWP Monique

Monique van Winsen

Mijn naam is Monique van Winsen. Ik ben gehuwd en woon met mijn man en 3 kinderen in Rotterdam (Charlois). Een zoon van 8 jaar en een tweeling, jongen en meisje van 6 jaar. Ben van beroep docent Economie en ook jaren actief geweest in politiek Rotterdam als deelraadslid en lokaal bestuurder. In mijn functie als lokaal bestuurder heb ik regelmatig te maken gehad met nieuwbouwprojecten, die op spanning stonden met de “verstening” van de leefomgeving.

Ook het bomenvrij maken van de dijk langs de Rotte in Rotterdam staat me nog helder voor de geest. Natuur opofferen in een groen gebied om de dijk en dus onze droge voeten zeker te stellen. Het zijn prisoners dilemma’s. Waarom mij inzetten voor het waterschap? Water speelt een centrale rol in ons leven. Water is van levensbelang. Waar wij in Nederland misschien denken dat water een vanzelfsprekendheid was , moeten we nu door het grote verbruik en het veranderende klimaat mijns inziens veel bewuster met water omgaan.

Droge voeten en schoon water vraagt een immense inspanning op het gebied van waterbeheersing. Niet in de laatste plaats om de kosten die door de burger opgebracht moeten worden om dit te realiseren. Dit vraagt om een aanpak voor nu en in de toekomst die, meer dan ooit, moet worden ingegeven door deskundig, creatief en innovatief handelen. Onze kinderen verdienen zo’n aanpak. Ik ondersteun dan ook van harte de Algemene Waterschapspartij en hoop in het Waterschap Hollandse Delta mijn steentje bij te kunnen dragen om dit belang centraal te stellen