Hunze en Aa’s

Elisabeth Lenting

Vanaf 2005 tot 2014 ben ik Algemeen bestuurslid geweest bij Waterschap Noorderzijlvest en weet inmiddels veel van water af. Het waterschap zou meer openheid van zaken moeten geven wat het waterschap doet. Veel mensen weten dit nog steeds niet.
In mijn vrije tijd ben ik bestuurslid bij dorpsbelangen en ben ik veelal betrokken bij de leefbaarheid in het dorp Siddeburen.
Ik wil me graag inzetten voor de Algemene Waterschapspartij in Hunze en Aa’s om dat deze partij niet aan politiek doet en veel betrokkenheid heeft bij het water. Ik heb me in het verleden altijd ingezet voor de burgers en dat wil ik ook nu graag voortzetten. Meer openheid van zaken binnen het waterschap, schoon water en efficiënter werken zijn een must voor de toekomst. Voor extreme droogte zal er extra water in het gebied vast moeten worden gehouden. Het waterschap moet zich alleen richten op hun kerntaken.