Limburg

De Algemene Waterschapspartij is een burgerinitiatief om invloed te hebben op het beleid rond oppervlaktewater en afvalwater in Nederland. Wij willen dat doen vanuit deskundigheid en betrokkenheid met water, en niet op basis van een maatschappelijke visie of partijpolitiek standpunt.

In 2019 heeft de Algemene Waterschapspartij  meegedaan  met de verkiezingen in Limburg. Helaas waren er te weinig stemmen voor een zetel. Wilt u meedoen in de nieuwe verkiezingsronde over 4 jaar meld u dan aan bij:

 

Bestuur Algemene Waterschapspartij: https://www.algemenewaterschapspartij.nl/over-de-awp/contact

 


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

Doe jij ook mee met de AWP? Samen voor water en klimaat!
Word lid voor maar 25 euro per jaar.

Word lid!

Nieuws en opiniestukken

Onze kandidaten

4. Wilco Belgraver Thissen

lees verder

met burgers, voor burgers, door burgers

Water is van groot belang voor mens en natuur. Wij willen de waterhuishouding dan ook zodanig inrichten dat we op langere termijn veilig en met plezier kunnen blijven wonen. Dit vraagt om deskundige, heldere en transparante afwegingen: eerst moeten de feiten op tafel, daarna moeten alternatieven worden doordacht en worden gewogen. Uitgangspunt hierbij is niet een bepaald deelbelang, maar veiligheid, gezondheid en plezier voor iedereen! De AWP is niet gebonden aan een van de traditionele landelijke politieke partijen. Water is immers té belangrijk om aan de politieke waan van de dag over te laten. De AWP draagt zorg dat het geluid van burgers wordt gehoord binnen het Waterschap Limburg.

Foto's


Algemene Waterschapspartij Limburg

AWP Limburg in de verkiezingen van Waterschap Limburg 2019 : met de omgeving, voor de omgeving en in 2019 ook door de omgeving.

AWP Limburg bezet nu geen zetel in het Algemeen bestuur van het waterschap. Het doel is om dit aantal bij de komende verkiezing te vergroten, zodat meer invloed kan worden uitgeoefend op het waterschapsbeleid.

AWP Limurg stelt zich geheel onafhankelijk op, zonder binding met landelijke politieke partijen, een bewuste keuze. AWP Limburg komt op voor de belangen van alle inwoners,mensen zoals u.

Samen met uw steun kan het Algemeen bestuur weer een afspiegeling worden van de omgeving en de nu bestaande scheve verhoudingen in het huidige Algemeen bestuur weer recht trekken.