Limburg

Algemene WaterschapsPartij Limburg

De Algemene Waterschapspartij is een burgerinitiatief om invloed te hebben op het beleid rond oppervlaktewater en afvalwater in Nederland. Wij willen dat doen vanuit deskundigheid en betrokkenheid met water, en niet op basis van een maatschappelijke visie of partijpolitiek standpunt.

In 2014 heeft de Algemene Waterschapspartij niet meegedaan met de verkiezingen in Limburg. Nu zijn we hard bezig een AWP-team Limburg op te richten met enthousiaste en deskundige mensen. Maart 2018 zijn de volgende verkiezingen. Wilt u meedoen met deze verkiezingen, of het team ondersteunen, neem dan contact met ons op.

Bestuur Algemene Waterschapspartij: https://www.algemenewaterschapspartij.nl/over-de-awp/contact

AWP-team Limburg: E-mailadres:  limburg@algemenewaterschapspartij.nl of karinvanderhoeven@algemenewaterschapspartij.nl


Lees verder Onze kandidaten

Doe je ook mee?

De AWP zoekt mensen met hart voor water, die willen meedenken over oplossingen voor waterproblemen.

Met jouw bijdrage van € 20, - per jaar steun je ons!

Word lid!

Kandidaten

1. Louis Vankan

lees verder

2. Karin van der Hoeven

lees verder

3. Lara Klaassen

lees verder

4. Mike Voesten

lees verder

5. Wilco Belgraven Thissen

lees verder

6. Mark Renne

lees verder

Nieuws en opiniestukken

AWP Limburg van start

Nieuws AWP Limburg is een eerste keer bij elkaar geweest , we zijn van start! en gaan ons als partij voor de waterschapsverkiezingen aanmelden. Graag willen ...

Foto's


Algemene Waterschapspartij Limburg

AWP Limburg in de verkiezingen van Waterschap Limburg 2019 : met de omgeving, voor de omgeving en in 2019 ook door de omgeving.

AWP Limburg bezet nu geen zetel in het Algemeen bestuur van het waterschap. Het doel is om dit aantal bij de komende verkiezing te vergroten, zodat meer invloed kan worden uitgeoefend op het waterschapsbeleid.

AWP Limurg stelt zich geheel onafhankelijk op, zonder binding met landelijke politieke partijen, een bewuste keuze. AWP Limburg komt op voor de belangen van alle inwoners,mensen zoals u.

Samen met uw steun kan het Algemeen bestuur weer een afspiegeling worden van de omgeving en de nu bestaande scheve verhoudingen in het huidige Algemeen bestuur weer recht trekken.