Limburg

De Algemene Waterschapspartij is een burgerinitiatief om invloed te hebben op het beleid rond oppervlaktewater en afvalwater in Nederland. Wij willen dat doen vanuit deskundigheid en betrokkenheid met water, en niet op basis van een maatschappelijke visie of partijpolitiek standpunt.

In 2019 doet de Algemene Waterschapspartij  mee met de verkiezingen in Limburg.

Heeft u ook last gehad van de droogte? Heeft uw straat blank gestaan?

In de afgelopen zomer was het kurkdroog met af en toe en hoosbui, de extremen worden steeds normaler. Uw waterschap heeft alle zeilen moeten bijzetten om de waterstanden en de kwaliteit van het water acceptabel te houden. Ook moeten er vaak keuzes gemaakt worden om ‘’de voeten droog te houden’’. Inwoners van dorpen en steden betalen het merendeel van de kosten voor het waterschap. Deze kosten kunnen stevig stijgen. De belangen van de bedrijven worden nog te vaak centraal gesteld, ten koste van de natuur, bijen en vlinders én van uw portemonnee. U moet veilig en goed wonen in Limburg tegen redelijke kosten.

Kiest u voor ons op 20 maart 2019?

Bestuur Algemene Waterschapspartij: https://www.algemenewaterschapspartij.nl/over-de-awp/contact

AWP-team Limburg: E-mailadres:  limburg@algemenewaterschapspartij.nl of karinvanderhoeven@algemenewaterschapspartij.nl


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

Doe je ook mee?

De AWP zoekt mensen met hart voor water, die willen meedenken over oplossingen voor waterproblemen.

Met jouw bijdrage van € 20, - per jaar steun je ons!

Word lid!

Nieuws en opiniestukken

20 maart verkiezingen

Nieuws https://www.1limburg.nl/1lunch-vrouwen-gezocht-voor-het-waterschap?context=default ...

Onze kandidaten

1. Louis Vankan (Spaubeek)

lees verder

2. Karin van der Hoeven

lees verder

3. Lara Klaassen

lees verder

4. Wilco Belgraver Thissen

lees verder
1 Voor onze kinderen want ook zij hebben recht op droge voeten en schoon water. 2. Mensen echt serieus nemen want de AWP wil dat het waterschap naar u luistert. 3. Wateroverlast door hoosbuien slim aanpakken want de AWP wil dat de gevolgen van hoosbuien binnen de perken blijft. 4. Geen viezigheid in ons water want de AWP gaat voor gezond water voor mens en natuur. 5. Plezier met water want de AWP wil dat mensen kunnen genieten van water.

met burgers, voor burgers, door burgers

Water is van groot belang voor mens en natuur. Wij willen de waterhuishouding dan ook zodanig inrichten dat we op langere termijn veilig en met plezier kunnen blijven wonen. Dit vraagt om deskundige, heldere en transparante afwegingen: eerst moeten de feiten op tafel, daarna moeten alternatieven worden doordacht en worden gewogen. Uitgangspunt hierbij is niet een bepaald deelbelang, maar veiligheid, gezondheid en plezier voor iedereen! De AWP is niet gebonden aan een van de traditionele landelijke politieke partijen. Water is immers té belangrijk om aan de politieke waan van de dag over te laten. De AWP draagt zorg dat het geluid van burgers wordt gehoord binnen het Waterschap Limburg.

klimaatverandering

De extremen die jaar zowel in droogte als overlast leveren ook veel schade aan burgers zoals de modderstromen in Meerssen. Alleen door een gezamenlijke aanpak kunnen we klimaatbestendiger worden, daarin moeten alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen, overheden, bedrijven, agrariërs en burgers.

Foto's


Algemene Waterschapspartij Limburg

AWP Limburg in de verkiezingen van Waterschap Limburg 2019 : met de omgeving, voor de omgeving en in 2019 ook door de omgeving.

AWP Limburg bezet nu geen zetel in het Algemeen bestuur van het waterschap. Het doel is om dit aantal bij de komende verkiezing te vergroten, zodat meer invloed kan worden uitgeoefend op het waterschapsbeleid.

AWP Limurg stelt zich geheel onafhankelijk op, zonder binding met landelijke politieke partijen, een bewuste keuze. AWP Limburg komt op voor de belangen van alle inwoners,mensen zoals u.

Samen met uw steun kan het Algemeen bestuur weer een afspiegeling worden van de omgeving en de nu bestaande scheve verhoudingen in het huidige Algemeen bestuur weer recht trekken.