Limburg

Algemene WaterschapsPartij Limburg

De Algemene Waterschapspartij is een burgerinitiatief om invloed te hebben op het beleid rond oppervlaktewater en afvalwater in Nederland. Wij willen dat doen vanuit deskundigheid en betrokkenheid met water, en niet op basis van een maatschappelijke visie of partijpolitiek standpunt.

In 2014 heeft de Algemene Waterschapspartij niet meegedaan met de verkiezingen in Limburg. Nu zijn we hard bezig een AWP-team Limburg op te richten met enthousiaste en deskundige mensen. Maart 2019 zijn de volgende verkiezingen. Wilt u meedoen met deze verkiezingen, of het team ondersteunen, neem dan contact met ons op.

Bestuur Algemene Waterschapspartij: https://www.algemenewaterschapspartij.nl/over-de-awp/contact

AWP-team Limburg: E-mailadres:  limburg@algemenewaterschapspartij.nl of karinvanderhoeven@algemenewaterschapspartij.nl


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

Doe je ook mee?

De AWP zoekt mensen met hart voor water, die willen meedenken over oplossingen voor waterproblemen.

Met jouw bijdrage van € 20, - per jaar steun je ons!

Word lid!

Onze kandidaten

1. Louis Vankan (Spaubeek)

lees verder

2. Karin van der Hoeven

lees verder

3. Lara Klaassen

lees verder

4. Mike Voesten

lees verder

5. Wilco Belgraven Thissen

lees verder
Klimaatverandering. De extremen die jaar zowel in droogte als overlast leveren ook veel schade aan burgers zoals de modderstromen in Meerssen. Alleen door een gezamenlijke aanpak kunnen we klimaatbestendiger worden 2. Kwetsbaarheid grensoverschrijdende riviertjes. Incidenten zoals bij de Geul met het ongeluk met een gescheurde mestsilo in het Belgische zijn catastrofaal voor de flora en fauna in onze beken, duidelijk moet zijn dat de vervuiler betaald

Water is van groot belang voor mens en natuur. Wij willen de waterhuishouding dan ook zodanig inrichten dat we op langere termijn veilig en met plezier kunnen blijven wonen. Dit vraagt om deskundige, heldere en transparante afwegingen: eerst moeten de feiten op tafel, daarna moeten alternatieven worden doordacht en worden gewogen. Uitgangspunt hierbij is niet een bepaald deelbelang, maar veiligheid, gezondheid en plezier voor iedereen! De AWP is niet gebonden aan een van de traditionele landelijke politieke partijen. Water is immers té belangrijk om aan de politieke waan van de dag over te laten. Wij zetten de komende periode in op de volgende speerpunten: Toekomstvast …….. ook voor onze kinderen Betrokken …….. mensen echt serieus nemen Kwaliteit …….. geen viezigheid in ons water Genieten …….. plezier met water

Nieuws en opiniestukken

Foto's


Algemene Waterschapspartij Limburg

AWP Limburg in de verkiezingen van Waterschap Limburg 2019 : met de omgeving, voor de omgeving en in 2019 ook door de omgeving.

AWP Limburg bezet nu geen zetel in het Algemeen bestuur van het waterschap. Het doel is om dit aantal bij de komende verkiezing te vergroten, zodat meer invloed kan worden uitgeoefend op het waterschapsbeleid.

AWP Limurg stelt zich geheel onafhankelijk op, zonder binding met landelijke politieke partijen, een bewuste keuze. AWP Limburg komt op voor de belangen van alle inwoners,mensen zoals u.

Samen met uw steun kan het Algemeen bestuur weer een afspiegeling worden van de omgeving en de nu bestaande scheve verhoudingen in het huidige Algemeen bestuur weer recht trekken.