Limburg

Karin van der Hoeven

Mijn naam is Karin van der Hoeven en ik wil me in de komende periode richten op een nieuw elan in het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg. De slogan van Waterschap Limburg is met de omgeving en voor de omgeving. Ik voeg daar graag aan toe: en door de omgeving. Op dit moment vormt het Algemeen Bestuur geen afspiegeling van de omgeving. Als AWP Limburg zijn we een niet politieke maar wel deskundige groep mensen die meer evenwicht wil brengen in het Algemeen Bestuur. We zien het bolwerk van Waterbelang (lees CDA) graag wat minder prominent aanwezig in het nieuwe bestuur. Alleen op deze wijze krijgen we het water in balans! Ook voor de burgers die in het zuiden al meerdere keren getroffen zijn door modderstromen.
Ik ben opgegroeid aan de rivier de Dommel en heb aan de Landbouwuniversiteit Wageningen de integrale studie Bodem Water en Atmosfeer gestudeerd. Daarna heb ik als projectleider en procesbegeleider bij de toenmalige Dienst Landelijk Gebied ruim 10 jaar in Limburg gewerkt. Ik heb projecten op het snijvlak van landelijk en stedelijk gebied en natuur en landbouw uitgevoerd. Op dit moment werk ik als gebiedsadviseur bij Waterschap Aa en Maas en houd ik me vooral bezig met klimaatadapatie, burgerparticipatie en omgevingswet.
In heb samen met mijn man en drie dochters een boerderij met 4 hectare grond aan de Maas en ben bezig om een voedselbos in te richting en op een duurzame manier de grond te bewerken. Inmiddels zijn we ook 100% afgekoppeld om zo het goede voorbeeld te geven. Ik ben vrijwilliger bij het IVN om de plastic soep langs de Maas te monitoren en doe de opleiding tot vrijwillige dijkwachter.
Vanuit die kennis wil ik een nieuw elan binnen het Algemeen Bestuur mee brengen die gaat zorg dragen dat ook dit bestuur klaar is voor de veranderingen richting 2021 met invoering van de nieuwe omgevingswet. Dat het Algemeen Bestuur de juiste kaders schets van de extreme weeromstandigheden en dat hier iedereen, zowel burgers, agrariërs als overheden hier hun verantwoordelijkheid in pakken. Maar wel vanuit deskundigheid en niet vanuit een politieke kleur.