Limburg

Louis Vankan

Mijn naam is Louis Vankan en als civiel ingenieur heb ik de in afgelopen 33 jaar een bijdrage geleverd aan projecten binnen de openbare ruimte en waterhuishouding. Dit varieerde van aanleg rioleringssystemen, infiltratiesystemen, retentiebuffers, verbetering en renaturering van beken tot aanleg bestemmingsplannen, niet alleen in ons mooie Limburg maar ook in Duitsland en België.

Ik ben geboren en getogen op en rond het Centraal Plateau. Helaas heb ook ik in het afgelopen voorjaar moeten meemaken dat onze straat veranderde in een kolkende modderstroom met veel overlast voor bewoners. Dit was voor mij de reden om mij kandidaat te stellen voor de eerstvolgende verkiezingen voor het waterschapsbestuur.

Wij zijn een groep deskundige professionals die ieder vanuit hun eigen vakgebied een bijdrage willen leveren op basis van expertise in plaats van politieke kleur. Wij staan voor een eerlijk en evenwichtig waterschapsbeleid met aanvaardbare tarieven voor alle Limburgers.

Voldoende en schoon water is van groot belang voor mens en natuur. Het moet dan ook van voldoende kwaliteit en in voldoende mate aanwezig zijn. De grote uitdaging hierbij is dan ook het doeltreffend inspelen op de gevolgen van de klimaatverandering.

Bij de afwegingen en besluitvormingen laten wij ons niet leiden door partijpolitieke standpunten. Wij doen dit steeds op basis van feiten en inzichten.