Waterschap Limburg

Gele kaart voor dijkgraaf Limburg

Unie van Waterschappen moet collegiaal ingrijpen, vindt de AWP

12 feb 2022 – De bestuurlijke incidenten bij Waterschap Limburg stapelen zich op. Maar een bestuurscultuur van ‘ons-kent-ons’ en ‘zo gaat het hier altijd’, past niet bij een modern waterschap. De Unie van Waterschappen moet een gele kaart uitdelen aan de Limburgse dijkgraaf, vinden de voorzitters van de AWP.

Dijkgraaf Limburg verdient gele kaart (foto: Pixabay)

 

‘Onvolwassen integriteitssysteem’

Slechte verstandhouding in het dagelijks bestuur van waterschap Limburg en een ‘onvolwassen’ integriteitssysteem, constateerde de externe rapporteur van het bureau Governance & Integrity Nederland vorige week. Er was ook een opvallend excuus: “De eerste en meest belangrijke conclusie had moeten zijn dat het onderzoek geen enkele aanwijzing had opgeleverd dat u uw positie misbruikt heeft”, schrijft het algemeen bestuur aan de weggestuurde dagelijkse bestuurder. In gewoon Nederlands: “we hebben u valselijk beschuldigd, helaas”.

Naar nu ook nog eens blijkt heeft waterschap Limburg gevoelige passages uit verslagen van het crisisberaad tijdens de hoogwaterramp in juli 2021 herschreven en geschrapt. Op tientallen punten zijn er door een ‘junior beleidsmedewerker’ wijzingen aangebracht. Onder meer over keringen die niet hoog genoeg zouden zijn, en over kritiek op de dijkgraaf die verkeerde uitspraken in de media had gedaan over de waterstand.

Waterschap Limburg ontkent dat de verslagen bewust zijn gemanipuleerd. “Er is alleen te ruim omgesprongen met de opdracht om privacygevoelige informatie te verwijderen”, zegt de secretaris-directeur die daarvoor eindverantwoordelijk was.

Bestuurlijke integriteit

De AWP vindt dat een waterschap als overheidsbestuur altijd transparant moet zijn over de genomen besluiten en de afwegingen daartoe. Transparantie is niet een vuile ruit die je achteraf weer schoonveegt. Mooier voordoen naar de media past gewoon niet bij een modern waterschap.

Integriteit en een transparante opstelling zijn fundamenteel voor het vertrouwen van de samenleving in gekozen bestuurders en een benoemde dijkgraaf. De 21 dijkgraven van Nederland die samen het bestuur vormen van de Unie van Waterschappen, moeten ondubbelzinnig afstand nemen van de bestuurscultuur in waterschap Limburg. Eerder bleek de Limburgse dijkgraaf ook al zijdelings betrokken bij het schandaal rond malversaties bij landschapsbeheerder IKL. Dat leidde in april vorig jaar tot het aftreden van het voltallige Limburgse provinciebestuur.

Een gele kaart voor de dijkgraaf van Limburg is op z’n plaats.

 

Klik hier: AWP zoekt enthousiaste en gemotiveerde mensen

Ron van Megen en Hans Middendorp zijn respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van de Algemene Waterschapspartij (AWP)

Tienduizend stemmen voor de AWP, maar CDA Waterbelang wint overtuigend

Nieuws Overmacht voor CDA Waterbelang 21 maart 2019 – De lijst Waterbelang is weer met afstand als de grootste partij uit de bus gekomen bij de woensd...