Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Waterschappen » Noorderzijlvest

AWP Noorderzijlvest

 

 

 

De Algemene Waterschaps Partij Noorderzijlvest is onafhankelijk.

Zonder enige invloed van de landelijke politiek.
Wij zetten ons puur in voor de belangen van alle mensen in ons gebied, in stad, dorp en platteland.
Zeker nu het noorden sterk moet staan om de gevolgen van de gaswinning het hoofd te bieden is een partij die geen binding heeft met Den Haag noodzakelijk.


"Water Belangrijk" heet ons verkiezingsprogramma.
We hebben (schoon) water nodig om te leven, maar we moeten beschermd worden tegen teveel water.
Onze kernpunten zijn: Veiligheid, Kwantiteit , Kwaliteit en Betaalbaarheid.


Veiligheid: Het onderhoud en de controles van de waterkeringen moeten goed gewaarborgd zijn.
Zonder extra kosten voor de ingezetenen moeten alle zee-  en kanaaldijken aardbevingsbestendig worden gemaakt.
Ook de grote waterzuivering en de persleidingen er naar toe moeten bestand zijn tegen aardschokken.


Kwantiteit: Niet te veel, maar ook niet te weinig water.
Een goed peilbeheer, waarin wordt ingespeeld op de weersverwachting is noodzaak.
De gevolgen van de bodemdaling moeten worden gecompenseerd. De kosten van nieuwe of grotere gemalen moeten niet op de bewoners van het gebied drukken.


Kwaliteit: Zuiver water is essentieel voor mens, dier en natuur. Het is nodig voor leven, werken en recreatie.
Voorkomen moet worden dat resten van medicijnen en bestrijdingsmiddelen in het water komen.
Algen en kroos voorkomen door betere doorstroming.


Betaalbaarheid: AWP-Noorderzijlvest wil dat door innovatieve samenwerking de kosten van deze kerntaken zo laag mogelijk worden gehouden en dat deze op een open en rechtvaardige wijze over de belanghebbenden moeten worden verdeeld.

Wij zijn Uw vertegenwoordigers,
geen filiaalhouders van landelijke partijen!

Kies Noorderzijvest lijst 8

Voor meer informatie:   René Stayen     050-3022266  //  06-21668448              r.f.stayen@kpnplanet.nl

Fotogalerij:


AgendaAWP Noorderzijlvest


  Fractieleden

 • René Stayen
 • Nooit waterschappen combineren met provincies! Een mooi theater trekt meer stemmen dan het uitbaggeren van een afvoerkanaal.

  » Lees meer

 • Steunleden

 • JaapJan Doornbosch
 • Schoon water: een voorwaarde voor een goede volksgezondheid en voor een goed functionerende landbouw, industrie en natuur.

  » Lees meer

 • Wolter Strampel
 • AWP-Noorderzijlvest staat voor veiligheid, water kwantiteit en kwaliteit en waar mogelijk medegebruik.

  » Lees meer

 • Jos Walstra
 • Een moetje in Nederland "het Waterschap". We willen wat er ook gebeurd “droge voeten” houden en er niet teveel voor betalen. Afwegen van vele variabelen. Beide voeten op de grond, en begrijpelijk.

  » Lees meer

 • Tineke Huizinga
 • Veel mensen beseffen niet hoe belangrijk het waterschap is. Het staat voor een schoon en veilig waterbeheer.

  » Lees meer


Actualiteiten Noorderzijlvest


Nieuws

 • Momenteel zijn er geen berichten

Opinie

 • Momenteel zijn er geen berichten