Noorderzijlvest

AWP niet politiek wel deskundig Noorderzijlvest

De AlgemeneWaterschapspartij (AWP) is met opzet geen partij zoals u die kent uit de landelijke politiek. De AWP doet dan ook niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen, de provinciale of landelijke verkiezingen. De AWP onderscheidt zich van alle andere partijen waar u op kunt stemmen bij de waterschapsverkiezingen. Op de AWP stemt u vanwege haar onafhankelijkheid, deskundigheid en betrokkenheid.

‘AWP niet politiek, wel deskundig’ is daarmee de logische titel van het verkiezings-programma van de Algemene Waterschapspartij (AWP) voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019.

Ons landelijke verkiezingsprogramma is gebouwd op vijf speerpunten:

1. Voor onze kinderen:
want ook zij hebben recht op droge voeten en schoon water.

2. Mensen echt serieus nemen:
want de AWP wil dat het waterschap naar u luistert.

3. Wateroverlast door hoosbuien slim aanpakken:
want de AWP wil dat de gevolgen van hoosbuien binnen de perken blijft.

4. Geen viezigheid in ons water:
want de AWP gaat voor gezond water voor mens en natuur.

5. Plezier met water:
want de AWP wil dat mensen kunnen genieten van water.

Voor meer informatie:   Wouter Schep    06-13 05 81 02

w.schep6@kpnplanet.nl

 


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

Doe mee met de AWP! Samen voor water en klimaat.
Word lid voor maar 25 euro per jaar.

Word lid!

Nieuws en opiniestukken

Opinie: Het buitenland jaloers op onze waterschappen

Nieuws https://www.vno-ncw.nl/forum/het-buitenland-jaloers-op-ons-waterschap ...

Waren de waterschappen de voorlopers van het Nederlandse poldermodel?

Nieuws https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6821/waren-de-waterschappen-de-voorlopers-van-het-nederlandse-poldermodel.html?utm_source=nieuwsbrief&a...

Onze kandidaten

1. Wouter Schep (Holwierde)

lees verder

2. Margreet Homan (De Wilp)

lees verder
Regionale Speerpunten AWP Noorderzijlvest

Zorgen dat zoet (regen-)water wordt vastgehouden.

Afvalwater zuiveren van vreemde stoffen zoals: medicijnen, chemicaliën en micro-plastics.

Afvalwater zuiveren van vreemde stoffen zoals: medicijnen, chemicaliën en micro-plastics. Dan zijn de grondstoffen uit de afvalstroom herbruikbaar.

Rechtvaardige verdeling van de waterschapslasten

Rechtvaardige verdeling van de waterschapslasten

‘AWP niet politiek wel deskundig’ Noorderzijlvest staat voor uw belang:

1.Voor onze kinderen

De AWP Noorderzijlvest wil geen korte termijn oplossingen. De uitdagingen waar ons gebied voor staat, vragen om oplossingen die er voor zorgen dat ook onze kinderen droge voeten houden en kunnen beschikken over schoon water. De klimaatverandering en aardbevingen maken dat we echt werk moeten maken van onze veiligheid; sterke klimaat- en aardbevingsbestendige zeedijken en sterke klimaat- en aardbevings-bestendige dijken langs onze kanalen.

2. Mensen echt serieus nemen

Met de AWP als echte waterschapspartij die niet uit de landelijke of plaatselijke politiek komt, is uw belang in goede handen bij de AWP. Geen politieke spelletjes; niet de waan van de dag die regeert. Veilig en schoon water voor nu en de toekomst vraagt om daadkracht. De AWP doet dat vanuit haar onafhankelijkheid, deskundigheid en betrokkenheid.

3. Wateroverlast door hoosbuien slim aanpakken

Het klimaat wordt grilliger. Dat merken we door de toename van hoosbuien en wateroverlast, maar ook periodes van droogte komen vaker voor. Daar moeten we met ons waterbeheer op inspelen. Als er heel veel water valt moeten we dat op kunnen vangen in gebieden die daarvoor ingericht zijn zoals dat nu al gebeurt in de ‘De Onlanden’. Dan hebben we meer tijd om het overtollige water weg te pompen.  Daarnaast moeten we zuinig zijn op het zoete water. Dus niet alles snel  afvoeren en wegpompen, maar ook vasthouden en bewaren. Gebieden die we nu gebruiken als waterbergingsgebied bij wateroverlast, zouden meer moeten worden benut als zoetwatervoorraad.

4. Geen viezigheid in ons water

De rioolwaterzuiveringen halen heel veel viezigheid uit het water. Die viezigheid bevat echter ook veel waardevolle stoffen waarop planten prima kunnen groeien. Nu wordt veel slib verbrand. Dat is jammer. We zouden als mensen ook onderdeel van de kringloop moeten zijn door het slib geschikt te maken als meststof in de landbouw. Uitdaging is om het een schone meststof te laten zijn zonder medicijnresten e.d.

De verbetering van de waterkwaliteit door de landbouw is op de goede weg, maar zal verder doorgezet moeten worden. De inzet van minister Schouten om tot kringlooplandbouw te komen, de inzet van het nieuwe Europese landbouwbeleid op water, bodem, klimaat en biodiversiteit, alsmede duurzaamheidsinitiatieven in de markt bieden de landbouw een mooie kans om deel van de oplossing te zijn.

5. Plezier met water

De maren, de beken, de meren maar ook de zeedijken zijn plekken om te genieten van het water. Het waterschap heeft ook de taak om het recreatieve gebruik van water te ondersteunen.