Noorderzijlvest

AWP Noorderzijlvest

De Algemene Waterschaps Partij Noorderzijlvest is onafhankelijk.
Zonder enige invloed van de landelijke politiek.
Wij zetten ons puur in voor de belangen van alle mensen in ons gebied, in stad, dorp en platteland.
Zeker nu het noorden sterk moet staan om de gevolgen van de gaswinning het hoofd te bieden is een partij die geen binding heeft met Den Haag noodzakelijk.

“Water Belangrijk” heet ons verkiezingsprogramma.
We hebben (schoon) water nodig om te leven, maar we moeten beschermd worden tegen teveel water.
Onze kernpunten zijn: Veiligheid, Kwantiteit , Kwaliteit en Betaalbaarheid.

Veiligheid: Het onderhoud en de controles van de waterkeringen moeten goed gewaarborgd zijn.
Zonder extra kosten voor de ingezetenen moeten alle zee-  en kanaaldijken aardbevingsbestendig worden gemaakt.
Ook de grote waterzuivering en de persleidingen er naar toe moeten bestand zijn tegen aardschokken.

Kwantiteit: Niet te veel, maar ook niet te weinig water.
Een goed peilbeheer, waarin wordt ingespeeld op de weersverwachting is noodzaak.
De gevolgen van de bodemdaling moeten worden gecompenseerd. De kosten van nieuwe of grotere gemalen moeten niet op de bewoners van het gebied drukken.

Kwaliteit: Zuiver water is essentieel voor mens, dier en natuur. Het is nodig voor leven, werken en recreatie.
Voorkomen moet worden dat resten van medicijnen en bestrijdingsmiddelen in het water komen.
Algen en kroos voorkomen door betere doorstroming.

Betaalbaarheid: AWP-Noorderzijlvest wil dat door innovatieve samenwerking de kosten van deze kerntaken zo laag mogelijk worden gehouden en dat deze op een open en rechtvaardige wijze over de belanghebbenden moeten worden verdeeld.

Wij zijn Uw vertegenwoordigers,
geen filiaalhouders van landelijke partijen!

Kies Noorderzijvest lijst 8
Voor meer informatie:   René Stayen     050-3022266  //  06-21668448

r.f.stayen@kpnplanet.nl


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

Doe je ook mee?

De AWP zoekt mensen met hart voor water, die willen meedenken over oplossingen voor waterproblemen.

Met jouw bijdrage van € 20, - per jaar steun je ons!

Word lid!

Onze kandidaten

1. René Stayen

lees verder

2. JaapJan Doornbosch

lees verder

3. Wolter Strampel

lees verder

4. Jos Walstra

lees verder

5. Tineke Huizinga

lees verder
Regionale Speerpunten AWP Noorderzijlvest

Test

Foto's


AWP Noorderzijlvest

 

 

De Algemene Waterschaps Partij Noorderzijlvest is onafhankelijk.

Zonder enige invloed van de landelijke politiek.
Wij zetten ons puur in voor de belangen van alle mensen in ons gebied, in stad, dorp en platteland.
Zeker nu het noorden sterk moet staan om de gevolgen van de gaswinning het hoofd te bieden is een partij die geen binding heeft met Den Haag noodzakelijk.

Water Belangrijk” heet ons verkiezingsprogramma.
We hebben (schoon) water nodig om te leven, maar we moeten beschermd worden tegen teveel water.
Onze kernpunten zijn: Veiligheid, Kwantiteit , Kwaliteit en Betaalbaarheid.

Veiligheid: Het onderhoud en de controles van de waterkeringen moeten goed gewaarborgd zijn.
Zonder extra kosten voor de ingezetenen moeten alle zee-  en kanaaldijken aardbevingsbestendig worden gemaakt.
Ook de grote waterzuivering en de persleidingen er naar toe moeten bestand zijn tegen aardschokken.

Kwantiteit: Niet te veel, maar ook niet te weinig water.
Een goed peilbeheer, waarin wordt ingespeeld op de weersverwachting is noodzaak.
De gevolgen van de bodemdaling moeten worden gecompenseerd. De kosten van nieuwe of grotere gemalen moeten niet op de bewoners van het gebied drukken.

Kwaliteit: Zuiver water is essentieel voor mens, dier en natuur. Het is nodig voor leven, werken en recreatie.
Voorkomen moet worden dat resten van medicijnen en bestrijdingsmiddelen in het water komen.
Algen en kroos voorkomen door betere doorstroming.

Betaalbaarheid: AWP-Noorderzijlvest wil dat door innovatieve samenwerking de kosten van deze kerntaken zo laag mogelijk worden gehouden en dat deze op een open en rechtvaardige wijze over de belanghebbenden moeten worden verdeeld.

Wij zijn Uw vertegenwoordigers,
geen filiaalhouders van landelijke partijen!

Kies Noorderzijvest lijst 8

Voor meer informatie:   René Stayen     050-3022266  //  06-21668448              r.f.stayen@kpnplanet.nl