Rijn en IJssel

Henk Kreunen, lijsttrekker, tel. 0624395999.

Graag wil ik mij aan u voorstellen als lijsttrekker voor de Algemene Waterschapspartij van waterschap Rijn en IJssel.

Mijn naam is Henk Kreunen, opgegroeid in Vorden en sinds 1972 wonende in Lochem.

In 1972 ben ik bij het toenmalige waterschap van de Berkel in dienst getreden en heb ik mij ingezet voor een beter waterbeheer en goede waterveiligheid. Vanaf 1979 trad ik in dienst bij het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland, waardoor mijn kennisgebied werd uitgebreid met het zuiveren van afvalwater. Een fusie in 1997 leidde tot de totstandkoming van waterschap Rijn en IJssel, waar ik tot 2014 werkzaam ben geweest, een geweldige, uitdagende en boeiende loopbaan. Verder ben ik in die periode actief geweest binnen de Ondernemingsraad en was ik betrokken bij het genoemde fusieproces.

Van 1994 tot en met 2006 heb ik deel uitgemaakt van de raad van de gemeente Lochem voor de lokale partij Gemeente Belangen.

Door mijn blijvende belangstelling voor waterbeleid en waterbeheer heb ik me enkele jaren georiënteerd op een partij of groepering die het best bij me past. De keuze viel op de Algemene Waterschapspartij, omdat binnen dit collectief veel deskundigheid aanwezig is èn omdat ik van mening ben dat organisaties als waterschappen niet moeten worden aangestuurd door de traditionele politiek. ‘Niet politiek, wel deskundig’ is dan ook de AWP-slogan die daarbij hoort.

Lijsttrekker AWP-WRIJ