Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Waterschappen » Rijn en IJssel » Lies Visscher
Terug naar het waterschap Rijn en IJssel

Meer over Lies Visscher, Etten

Introductie van Lies Visscher Endeveld t.b.v. kandidaatstelling waterschapsbestuur Rijn en IJssel

 

Op 21 augustus 1952 ben ik geboren in het huis van mijn opa en oma te Beilen, Drenthe.

Na op te groeien in Weesp en Arnhem studeerde ik biologie in Nijmegen. Ik bestudeerde o.a. de biodegradatie van detergenten (delen van schoonmaakmiddelen) in diverse fracties rioolwater. Daartoe haalde ik monsters uit alle rioolgemalen in Nijmegen. Ik vergeleek de bacterieculturen en hun vermogen om deze lange ketens af te breken. Ook isoleerde ik bacteriestammen die extra goed in staat waren deze stoffen af te breken. Een ander onderwerp was de ontwikkeling van de hypofyse in vissenembryo's. Deze klier, die diverse typen cellen bevat om verschillende hormonen produceren om de endocrinologie van een organisme te reguleren, is zeer belangrijk voor alle levensfuncies. Als bijvak deed ik onderzoek op de afdeling genetica. De onderzoeksvraag was: reguleert het genoom de ademhaling? Dit deed ik door succinaatdehydrogenase te bepalen in cultures van speekselklieren van Drosophila (fruitvliegjes) larven. Deze speekselklieren zijn een gewild studieobject omdat ze reuzenchromozomen bevatten die makkelijk zijn te beïnvloeden. Deze studie-inhoud heb ik expres uitgebreid weegegeven, om het belang ervan door duurzaam waterbeheer te benadrukken.

Tijdens de studie gaf ik vier jaar les aan een middelbare school in Arnhem HAVO/WVO Intussen bouwde ik met mijn man een gezin.

In Westervoort had ik samen met Bas  Visser de Werkgroep Hondsbroekse Pley opgericht. Die werkgroep heeft ervoor gezorgd dat in de uiterwaarden niet werd gebouwd. Er waren namelijk vergevorderde plannen om in de Hondsbroekse Pley een woonwijk te situeren. Het kostte heel veel tijd en moeite om de overheden te overtuigen dat bouwen in een rivierbedding niet zo duurzaam is. De werkgroep kreeg in 1995 de prijs voor het beste Burgerinitiatief in Westervoort. Daarna heeft het Rijk het inzicht overgenomen dat ruimte voor de rivier belangrijk is en is dit een paradepaardje voor het beleid geworden.

Met zeven mensen vertrokken wij in 1994 uit Westervoort naar Etten, ten westen van de Oude IJssel om een bestaan in het buitengebied te ontplooien.

In 1995, wonende in een oud rivierengebied, bleek dat ook in de Achterhoek communicatie rond inzichten en wetenschap lang niet optimaal verloopt als het gaat om beslissen voor algemeen belang.

Waterschap en LTO hadden decennia lang hun invloed gehad op het omgaan met het land. Alles in dienst van een efficiënte landbouw. De Oude IJssel was gekanaliseerd en vele mooie natuurlijk meanderende beken rechtgetrokken, zodat water niet blijft  in een gebied, maar zo snel mogelijk naar zee gaat. Inmiddels zijn ook die inzichten veranderd. Beken worden hier en daar weer hersteld.

Om aandacht te vragen voor een goede locatie voor een regionaal bedrijven terrein richtte ik de Werkgroep Behoud Kemnade en Waalse Water op. Later werd het een kleine stichting. Er waren vergevorderde plannen om ten zuiden van de snelweg een regionaal bedrijventerrein te vestigen, kort bij het Waalse Water, zijrivier van de Oude IJssel en broedkamer voor de EVZ. Voorkomen werd dat deze plannen voor het regionaal bedrijventerrein dáár tot uitvoer kwamen. Door contacten in Doetinchem m.b.t. duurzaam bouwen, ontmoette ik mensen met wie de Stichting Leven met de aarde werd opgericht. Deze beoogt aandacht te vragen voor de samenhangen tussen de diverse deelaspecten van het leven.

Intussen was ik lid van de Commissie Duurzaam Samenleven van de NVR.(Nederlandse VrouwenRaad) Daar werd de aandacht voor Water, die er altijd al was uitbreid met aandacht voor Energie Gezondheid Landbouw en Biodiversiteit. Dit zijn de thema's die ook door de Verenigde naties wereldwijd worden behartigd. Daarbij hoort klimaatverandering, de kloof tussen arm en rijk en bevolkingspolitiek. Deze worden aangepakt in de MDG's (Millenium Development Goals). Deze zouden volgens het originele plan volgend jaar moeten zijn bereikt.

Intussen organiseerde ik bijeenkomsten voor bewustwording en de nodige communicatie. In verband met de plannen de Hedwige polder af te graven kwam ik in contact met mensen in zeeland en experts van de Delta dienst. Er ontstond bij mij inzicht in dijkveiligheid. En bezocht de experimenten met dijken in Groningen.

Opmerkelijk is dat in de laatste tien jaar in feite niet zoveel is veranderd.

Mijn speerpunt is daarom vooral bewustwording en samenwerking voor gezond water, droge voeten in samenhang.

Ik houd me bezig met duurzame landbouw en deed daartoe actief mee met de voorbereiding voor “het jaar van de Bodem” en de “Food Battle” Dit laatste is een initiatief van drie ministeries in samenwerking met de Wageningen Universiteit en het voedingscentrum. Het CDA vrouwenberaad had mij gevraagd daarvoor “ambassadrice” te zijn in Gelderland.

Ik besteed aandacht aan “wereldwaterdag”, en “wereldaardedag” en probeer de politiek in te lichten over het Earth Charter.

Verder ben ik o.a. lid van Waternetwerk, VVAO (Vereniging voor vrouwen met een hogere opleiding) VVM Vereniging voor Milieu Professionals, Milieudefensie en mede oprichter van de vereniging  “Partners voor een gezond leefmilieu”.

Door deelname in de NPHF (Nederlandse Public Health Federation) is het mogelijk veel instanties  die zich inzetten voor het voorkomen van ziekten (o.a. door schoon water) te bereiken.

De projecten die zijn ingezet, mede met medewerking van ons waterschap, “vruchtbare kringloop” en “Landbouw op peil” opschalen is een optie.

Mijn doel is om met de positieve kracht het goed omgaan met water bottom-up en top-down met elkaar te verbinden.

Waterschap Rijn en IJssel moet nog meer verantwoordelijkheid nemen voor actieve goede communicatie, vooral ook in dialoog met de politiek en samenspraak met inwoners.

Stem op kandidaatnummer 4, lijst 7

 

AgendaAWP Rijn en


IJssel


  Fractieleden

 • Henk Kreunen, Lochem, lijsttrekker, 0624395999
 • Henk heeft op diverse posities in het Waterschap Rijn en IJssel een grote ervaring, zowel op technische, procesmatige als bestuurlijke onderwerpen

  » Lees meer

 • Zeeger van de Koppel, Loo
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Steunleden

 • Jan van Halteren, s Heerenberg
 • Jan van Halteren is al jaren een bestuurder in hart en nieren. Binnen organisaties maar ook in gemeenteraden.

  » Lees meer

 • Gerrit Vossers, Silvolde
 • Gerrit Vossers Gerrit is opgegroeid in het buitengebied van de Gemeente Oude IJsselstreek. Gerrit heeft zelf een agrarisch bedrijf en weet dus hoe belangrijk water is.

  » Lees meer

 • Lies Visscher, Etten
 • Mijn doel is om met positieve kracht het goed omgaan met water bottom-up en top-down met elkaar te verbinden. Waterschap Rijn en IJssel moet meer verantwoordelijkheid nemen voor actieve communicatie.

  » Lees meer

 • Herman van Rooijen, Bronkhorst
 • Herman wil met directe betrokkenheid de belangenafweging van o.a. bestemmingsplanwijzigingen een rol in het algemeen bestuur Waterschap Rijn en IJssel. Herman heeft daar zeker toegevoegde waarde.

  » Lees meer

 • Gerard van Balveren, Ulft
 • Gerard van Balveren uit Ulft, van 2005-2014 wethouder en locoburgemeester in de gemeente Oude IJsselstreek. Zorgde met zijn initiatief voor de Internationale Wasserkonferenz.

  » Lees meer

 • Josephine Steffens, Zelhem
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Gerrit Oonk, Neede
 • Gerrit heeft de afgelopen periode als AB-lid zich ingezet voor AWP op alle fronten. Strakkere begroting, evenwichtig tarievenbeleid. Ook in de rekencommissie heeft Gerrit scherpe rapporten opgesteld.

  » Lees meer

 • Evert Blaauw, Zelhem
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Jan Keukenkamp, Doetinchem
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Ellen Bakker, Lichtenvoorde
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Marcel van Rijt, Doesburg
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Leon Dekker, Etten
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Jelmer Klaassen, Bathmen, 0626688304
 • Vanaf 2008 ben ik nu voorzitter van AWP afdeling Rijn en IJssel. Ik ben trots op hetgeen we bereikt hebben. Ook het afgelopen half jaar, voor de verkiezingen 2015, is veel werk verzet door AWP-WRIJ.

  » Lees meer

 • Kassiel Gerrits, Arnhem
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Theo van den Anker, Zeddam
 • Theo is gepensioneerd, maar betrokken tot water en specifiek de natuur ervan

  » Lees meer

 • Trix Kruger, Dieren
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Theo Schopman, Pannerden
 • Theo is al vanaf 2002 actief in de gemeenteraad van Rijnwaarden, o.a. de portefeuille openbare werken. Daardoor veel contact met het Waterschap gehad over o.a. riolering en oppervlakte water.

  » Lees meer

 • Jan Lammers, Aalten
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Rob van Mierlo, Bathmen, 0651408623
 • Rob is al vele jaren actief binnen de Waterschappen. Momenteel werkt Rob als manager op het project Ruimte voor de Rivier.

  » Lees meer


Actualiteiten Rijn en


IJssel


Nieuws

 • Momenteel zijn er geen berichten

Opinie