Rijn en IJssel

Onderdeel van de AWP-campagne: plakken, in dit geval in de gemeente Berkelland.

De uitslagen

Nieuws Het was een enorme klus op de stembureaus, maar uiteindelijk bleek de opkomst bij de waterschapsverkiezingen hoog te zijn, liefst 53,5 %, 8,5 % meer ...

Vers van de pers

Nieuws Stukjes berichtgeving in de pers, via de columnisten Nienke de Jong (Stentor) en Jelle Boersma (Tubantia) ...

Kostenplaatje AWP

Nieuws De Algemene Waterschapspartij wil aandacht besteden aan het kostenplaatje van de waterschappen. Speerpunt daarbij is dat in de komende zittingsperiode...

Nieuws over de Berkel-calamiteit

Nieuws Stentorbericht persleiding Friesland Campina De Berkelcalamiteit bij Lochem van november 2018, waarbij duizenden vissen het leven lieten, krijgt nog e...

Nieuws De AWP is in conflict gekomen met Arie Slob, minister van Mediazaken. Omdat de AWP niet politiek gebonden is, krijgt de partij geen zendtijd in de aan...