Rijn en IJssel

De Algemene Waterschapspartij wil aandacht besteden aan het kostenplaatje van de waterschappen. Speerpunt daarbij is dat in de komende zittingsperiode de waterschapslasten en de zuiveringslasten per vervuilingseenheid met beslist niet meer dan 2% per jaar mogen stijgen.

 

 

Vers van de pers

Nieuws Stukjes berichtgeving in de pers, via de columnisten Nienke de Jong (Stentor) en Jelle Boersma (Tubantia) ...

Campagne

Nieuws Onderdeel van de AWP-campagne: plakken, in dit geval in de gemeente Berkelland. ...

Nieuws over de Berkel-calamiteit

Nieuws Stentorbericht persleiding Friesland Campina De Berkelcalamiteit bij Lochem van november 2018, waarbij duizenden vissen het leven lieten, krijgt nog e...

Nieuws De AWP is in conflict gekomen met Arie Slob, minister van Mediazaken. Omdat de AWP niet politiek gebonden is, krijgt de partij geen zendtijd in de aan...

Verkiezingen 2019 - van de fractieleider

Nieuws Binnen de AWP is veel deskundigheid aanwezig met betrekking tot water, zowel rond waterbeheer en waterveiligheid als op het gebied van waterkwaliteit....