Rijn en IJssel

Binnen de AWP is veel deskundigheid aanwezig met betrekking tot water, zowel rond waterbeheer en waterveiligheid als op het gebied van waterkwaliteit. AWP-WRIJ is een geheel onafhankelijke afdeling, met veel kennis en betrokkenheid over en van het beheersgebied binnen de gelederen. Het is daarbij mijn stellige overtuiging dat in een functionele democratie, zoals een waterschap, geen politiek meer moet worden bedreven door partijen die in Brussel en in Den Haag beleid hebben gemaakt. De invulling van het specifieke waterschapsbeleid moet worden overgelaten aan lokale deskundigheid en kennis.

De toekomstige belangen van alle ingezetenen, de bedrijven, de agrarische sector, land en tuinbouw èn natuurbeheerders zullen met de binnen AWP-WRIJ aanwezige deskundigheid en kennis worden behartigd om bij besluitvorming tot een juiste en evenwichtige belangen afweging te komen.

Ik ben van mening dat ik over voldoende inhoudelijke- en bestuurlijke (deskundige) kennis beschikt om als lijsttrekker de waterschapsverkiezingen voor de AWP-WRIJ in te gaan. Daarbij weet ik mij gesteund door een sterk team dat over veel bestuurlijke ervaring beschikt, kundig is, maar bovenal betrokken bij het water- beheer, -veiligheid en -waterkwaliteit in onze mooie Achterhoek en Liemers.

Ik wil u aanraden het verkiezingsprogramma te lezen via de website en uw vertrouwen aan de AWP-WRIJ te geven door het uitbrengen van uw stem op de AWP, lijst 6 –  ‘niet politiek wel deskundig’. Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dit graag.

Tot slot wil ik u, als fractieleider, bij voorbaat hartelijk danken voor uw steun en uw belangrijke stem op 20 maart 2019.

Henk Kreunen

De uitslagen

Nieuws Het was een enorme klus op de stembureaus, maar uiteindelijk bleek de opkomst bij de waterschapsverkiezingen hoog te zijn, liefst 53,5 %, 8,5 % meer ...

Vers van de pers

Nieuws Stukjes berichtgeving in de pers, via de columnisten Nienke de Jong (Stentor) en Jelle Boersma (Tubantia) ...

Campagne

Nieuws Onderdeel van de AWP-campagne: plakken, in dit geval in de gemeente Berkelland. ...

Kostenplaatje AWP

Nieuws De Algemene Waterschapspartij wil aandacht besteden aan het kostenplaatje van de waterschappen. Speerpunt daarbij is dat in de komende zittingsperiode...

Nieuws over de Berkel-calamiteit

Nieuws Stentorbericht persleiding Friesland Campina De Berkelcalamiteit bij Lochem van november 2018, waarbij duizenden vissen het leven lieten, krijgt nog e...