Rijnland

Elmert de Boer

Ingenieur, watersporter,
voorzitter AWP Rijnland

 

Deskundigheid en genieten

Ik ben een ingenieur met kennis van bodem en water. Als voorzitter streef ik naar een breed palet aan deskundige fractieleden. En als watersporter geniet ik van voldoende en schoon water.

Stem op mij en kies voor:

  • een gezond bodem- en watersysteem
  • terugdringen van bodemdaling als speerpunt
  • betere recreatieve vaarroutes