Rijnland

Jan Willem Eelkman Rooda

Ingenieur, IT’er, buitensporter

Hart voor water en land

Ik heb een achtergrond in de IT en een brede technische en maatschappelijke belangstelling en ervaring. Al jaren ben ik lid van het Gouds Watergilde.

Stem op mij en kies voor:

  • aanpak van bodemdaling in het Groene Hart
  • behoud en herstel van historisch water in Gouda
  • zuinig omgaan met uw waterschapsbelasting