Rijnland

Patrick Brandt

Buitenmens, planoloog, ex-diplomaat

Internationale ervaring

Ik heb een achtergrond als economisch planoloog en ervaring met water en rioolprojecten in het Midden-Oosten, wetlands in Zuid-Oost Azië en milieubeleid voor Maas en Rijn. Als steunlid van de AWP fractie bereid ik sinds 2014 onze standpunten voor.

Stem op mij en kies voor:

  • goede afstemming met respect voor verhoudingen
  • aandacht voor roeien en zeilen in Rijnland
  • focus op belangen van burgers in Haarlem e.o.