Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Waterschappen » Rivierenland

AWP Rivierenland

Wie zijn wij

 

De Algemene Waterschapspartij is een landelijke, onafhankelijke en deskundige partij, die niet verbonden is aan een politieke stroming. Wij weten wat er bij de bewoners in het Rivierenland leeft en brengen dat naar voren. Wij zijn voor een bestuur dat pro-actief met de kerntaken van het waterschap bezig is. Wij hebben 1 zetel in het algemeen bestuur van waterschap Rivierenland en vormen samen met de VVD Rivierenland een fractie in de oppositie.

Heeft u vragen, mail ons dan op rivierenland@algemenewaterschapspartij.nl

Hieronder staan de vijf speerpunten van ons programma 2015-2019 voor Rivierenland.

 

Veiligheid

Bescherming tegen rivieroverstromingen komt voor ons op de eerste plaats. Maar wel op basis van een goed inzicht in de risico’s en met verantwoorde investeringen. Wij twijfelen aan de huidige berekening in het Deltaplan over de maximale Rijnafvoer. Daarom moet er samen met Duitsland een nieuw onderzoek komen. Afhankelijk daarvan moeten maatregelen van het Rijk voor bescherming tegen hoogwater worden geschrapt of aangepast. Hierdoor beperken we de maatschappelijke kosten.

 

Innovatie en duurzaamheid

Duurzame energie wordt door slim waterbeheer bevorderd. Het zuiveren van ons afvalwater kost veel energie, maar er kan ook biogas worden opgewekt uit het slib. Met toepassing van nieuwe technieken kan warmte gewonnen worden uit afvalwater voor de verwarming van woonwijken of zwembaden. In de energiefabrieken van de waterschappen produceren we biogas uit zuiveringsslib, in de toekomst kan ook mest en groenafval worden verwerkt.  Wij willen dat we meer en beter gaan samenwerken aan innovatie met andere waterschappen, gemeenten en bedrijven.

 

Waterkwaliteit en -kwantiteit

Voldoende zoet water van goede kwaliteit is van groot belang. Dit is nodig voor agrariërs voor een goede bedrijfsvoering maar ook belangrijk voor recreatie. Vervuiling door bijvoorbeeld insecticiden of medicijnresten moet worden voorkomen en aan de bron worden bestreden. Wij steunen de bouw van efficiënt werkende waterzuiveringsinstallaties. Wie loost moet betalen. In samenwerking met gemeenten én burgers moet het waterschap schade door wateroverlast voorkomen.

 

Recreatie, Natuur en Agrarisch beheer

Het waterschap dient waterrecreatie in de ruimste zin, met inbegrip van ijspret, te faciliteren. Er moet ruim oog zijn voor de belangen van natuurliefhebbers, vissers, watersporters en anderen die van natuur en water genieten. Door de juiste maatregelen en communicatie kunnen Land- en tuinbouw bijdragen aan goed waterbeheer en versterking van de land- en tuinbouw. Bij onevenredige nadelen dient er compensatie te zijn.

 

Financiën

De kosten van het waterschapbeheer moeten eerlijker worden verdeeld. Naast de belangen van de agrarische sector, bedrijven en natuur, moeten de belangen van de inwoners zwaarder wegen. Het moet volstrekt duidelijk zijn waarvoor burgers betalen, transparante lastenverdeling. De kosten van het waterbeheer moeten bovendien niet onnodig naar de toekomst worden doorgeschoven, maar verantwoord worden doorbelast zonder te grote schommelingen in het tarief.


AWP Rivierenland


  Fractieleden

 • Stefan Daamen
 • Mijn motto: "Met een betrokken burger, een sterker waterschap".

  » Lees meer

 • Steunleden

 • Anne Marie Brand
 • Mijn motto: "Voor een efficiënt en innovatief waterbeheer; met oog voor het cultuurhistorisch landschap".

  » Lees meer

 • René Cruijsen
 • René Cruijsen (Dreumel) was Heemraad (Lid van het Dagelijks Bestuur) en daarna algemeen bestuurslid. Hij is opgevolgd als algemeen bestuurslid door Stefan Damen.

  » Lees meer

 • Evert van Amerongen
 • Mijn motto: "Ik ben betrokken bij het ecosysteem, in het belang van onze openbare gezondheid en die van het nageslacht".

  » Lees meer

 • Ruud Lammers
 • Mijn motto: "Betrouwbaar, veilig en schoon water"

  » Lees meer

 • Cler Sels
 • Mijn motto: “Zonder water geen leven!”

  » Lees meer

 • Guido van der Wedden
 • Ik ben een actieve, betrokken waterschapsbestuurder. Afgestudeerd als rivierwaterbouwkundig ingenieur met ruime werkervaring in dijkversterking en afvalwaterzuivering, twee belangrijke onderwerpen bin

  » Lees meer