Rivierenland

Meer informatie over de stichting Lokale Regiobelangen Rivierenland

De LRR (stichting Lokale Regiobelangen Rivierenland) is in 2008 door Lokale partijen opgericht partij met als missie de lokale belangen van de burgers te vertegenwoordigen in het waterschapsbestuur en is sindsdien vertegenwoordigd in het algemene bestuur van Waterschap Rivierenland. Bestuurders en Fractieleden zijn leden van een Lokale Partij die ervaren en goed op de hoogte zijn van bestuurlijke en waterschap zaken. Graag willen we als u het interessant vindt met u in contact komen als u als lid van een Lokale Partij de belangen van inwoners wil steunen met uw kennis. Zie voor meer informatie over de LRR, de site van LRR.

Heeft u vragen over de LRR, neem dan contact op met Gert Timmerman (LRR) via info@lama.nl.