Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Waterschappen » Rivierenland » Anne Marie
Terug naar het waterschap Rivierenland

Meer over Anne Marie Brand

kandidaat AB-lid namens AWP

Mijn motto: "Innovaties en landschappelijke kwaliteiten combineren, zodat inwoners en bezoekers kunnen blijven genieten van het Rivierenland".

Meebewegen met het water: nu wateroverlast en droogte steeds meer deel gaan uitmaken van ons dagelijks leven, is het des te belangrijker daar aandacht voor te hebben.

Als burger: wat kun je zelf bijdragen aan verantwoord omgaan met water?

Als waterschap: hoe kunnen we klimaatverandering nog beter inpassen in waterbeheer de komende jaren?


AWP Rivierenland


  Fractieleden

 • Stefan Daamen
 • Mijn motto: "Met een betrokken burger, een sterker waterschap".

  » Lees meer

 • Koos van der Eijk
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Jan Obbema
 • Mijn Motto: “Veilig wonen in Rivierenland met balans in voldoende schoonwater”.

  » Lees meer

 • Steunleden

 • Lea Manders
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Guido van der Wedden
 • Actieve, betrokken waterschapsbestuurder uit de Betuwe. Afgestudeerd rivierwaterbouwkundig ingenieur met ruime werkervaring in dijkversterking en afvalwaterzuivering.

  » Lees meer

 • Heidi van Oord
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Anne Marie Brand
 • Mijn motto: "Innovaties en landschappelijke kwaliteiten combineren, zodat inwoners en bezoekers kunnen blijven genieten van het Rivierenland".

  » Lees meer

 • RenĂ© Cruijsen
 • RenĂ© Cruijsen (Dreumel) was Heemraad (Lid van het Dagelijks Bestuur) en daarna algemeen bestuurslid. Hij is opgevolgd als algemeen bestuurslid door Stefan Damen.

  » Lees meer

 • Ruud Lammers
 • Mijn motto: "Betrouwbaar, veilig en schoon water"

  » Lees meer

 • Cler Sels
 • Mijn motto: “Zonder water geen leven!”

  » Lees meer