Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Waterschappen » Rivierenland » Guido Van
Terug naar het waterschap Rivierenland

Meer over Guido van der Wedden

Kandidaat AB-lid namens AWP

Ik ben een actieve, betrokken en ervaren waterschapsbestuurder. Afgestudeerd als rivierwaterbouwkundig ingenieur met ruime werkervaring in dijkversterking en afvalwaterzuivering, twee belangrijke onderwerpen binnen de waterschapswereld. Ik woon in het rivierengebied in de Betuwe.

Ik wil ervoor waken dat Rivierenland zich bepaalt tot zijn kerntaken en dat  deze sober en doelmatig worden uitgevoerd, om zo te komen tot een lagere waterschapsbelasting. De scheve verdeling van belasting tussen burgers en bedrijven wil ik ten bate van de burgers veranderen en via afschaffing van de kwijtschelding van de zuiveringsheffing wil ik tot een eerlijker verdeling van de lasten komen. Verder wil ik eraan bijgedragen dat er meer aandacht komt voor het vaarwegbeheer als (neven)taak van het waterschap.

Ik wil de betrokkenheid van burgerij en bedrijfsleven bij het waterschap vergroten door steeds benaderbaar en aanspreekbaar te zijn voor de bewoners van Rivierenland. Ik ondersteun graag lokale initiatieven op het gebied van water en kan u hiermee helpen. U mag mij altijd bellen op 06-41365257 of mailen op g.vanderwedden@algemenewaterschapspartij.nl.

Zie voor meer informatie ook mijn persoonlijk weblog.

Ik maakte van januari 2009 tot oktober 2016 deel uit van het algemeen bestuur van het waterschap Delfland. Daar heb ik er onder andere aan bijgedragen dat afgesloten watergangen voor waterrecreanten geopend werden, afgesloten wandelpaden op dijken werden heropend en dat een het waterschap meewerkt aan het heropenen van een afgesloten sluis. Verder heb ik eraan bijgedragen dat de waterschapsbelasting niet verder is gestegen.


AWP Rivierenland


  Fractieleden

 • Stefan Daamen
 • Mijn motto: "Met een betrokken burger, een sterker waterschap".

  » Lees meer

 • Koos van der Eijk
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Jan Obbema
 • Mijn Motto: “Veilig wonen in Rivierenland met balans in voldoende schoonwater”.

  » Lees meer

 • Steunleden

 • Lea Manders
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Guido van der Wedden
 • Actieve, betrokken waterschapsbestuurder uit de Betuwe. Afgestudeerd rivierwaterbouwkundig ingenieur met ruime werkervaring in dijkversterking en afvalwaterzuivering.

  » Lees meer

 • Heidi van Oord
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Anne Marie Brand
 • Mijn motto: "Innovaties en landschappelijke kwaliteiten combineren, zodat inwoners en bezoekers kunnen blijven genieten van het Rivierenland".

  » Lees meer

 • RenĂ© Cruijsen
 • RenĂ© Cruijsen (Dreumel) was Heemraad (Lid van het Dagelijks Bestuur) en daarna algemeen bestuurslid. Hij is opgevolgd als algemeen bestuurslid door Stefan Damen.

  » Lees meer

 • Ruud Lammers
 • Mijn motto: "Betrouwbaar, veilig en schoon water"

  » Lees meer

 • Cler Sels
 • Mijn motto: “Zonder water geen leven!”

  » Lees meer