Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Waterschappen » Rivierenland » Jan Obbema
Terug naar het waterschap Rivierenland

Meer over Jan Obbema

Lid algemeen bestuur namens LRR

WATERVEILIGHEID: In Rivierenland, ingeklemd tussen de grote rivieren, is waterveiligheid van groot belang voor de inwoners.

Het waterschap zorgt voor die veiligheid, maar gaat dit ook in harmonie met de betrokken bewoners? Wij, AWPenLRR, achten het van groot belang om de lokale betrokkenheid te waarborgen en het niet alleen te laten bepalen door de op afstand staande grote landelijke partijen. Vanwege de klimaatveranderingen zijn de normen voor de dijken aangepast en dat betekent dat op grote schaal de dijken in Rivierenland moeten worden aangepast. Hiervoor gaan we ons sterk maken dat dit in samenspraak met de burger gebeurt.


WATER IN BALANS: Korte hevige hoosbuien en langdurige droge perioden zorgen voor veel overlast en schade.

Door te anticiperen op deze gebeurtenissen zal vooral in overleg met de gemeenten en bewoners dit probleem moeten worden aangepakt. Ook hier wil AWPenLRR zich inzetten om dit samen met gemeenten en bewoners aan te pakken.


Ik heb 20 jaar ervaring opgedaan bij het Waterloopkundig laboratorium, waar ik heb meegewerkt aan de informatievoorziening van de Deltawerken, en daarnaast heb ik 8 jaar meegewerkt aan een hoogwaterinformatie- en waarschuwingssysteem voor de grote rivieren in Nederland en Duitsland. Met deze ervaring wil ik mijn steentje bijdragen aan “Veilig wonen in Rivierenland met balans in voldoende schoonwater”.
 


AWP Rivierenland


  Fractieleden

 • Stefan Daamen
 • Mijn motto: "Met een betrokken burger, een sterker waterschap".

  » Lees meer

 • Koos van der Eijk
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Jan Obbema
 • Mijn Motto: “Veilig wonen in Rivierenland met balans in voldoende schoonwater”.

  » Lees meer

 • Steunleden

 • Lea Manders
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Guido van der Wedden
 • Actieve, betrokken waterschapsbestuurder uit de Betuwe. Afgestudeerd rivierwaterbouwkundig ingenieur met ruime werkervaring in dijkversterking en afvalwaterzuivering.

  » Lees meer

 • Heidi van Oord
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Anne Marie Brand
 • Mijn motto: "Innovaties en landschappelijke kwaliteiten combineren, zodat inwoners en bezoekers kunnen blijven genieten van het Rivierenland".

  » Lees meer

 • RenĂ© Cruijsen
 • RenĂ© Cruijsen (Dreumel) was Heemraad (Lid van het Dagelijks Bestuur) en daarna algemeen bestuurslid. Hij is opgevolgd als algemeen bestuurslid door Stefan Damen.

  » Lees meer

 • Ruud Lammers
 • Mijn motto: "Betrouwbaar, veilig en schoon water"

  » Lees meer

 • Cler Sels
 • Mijn motto: “Zonder water geen leven!”

  » Lees meer