Rivierenland

Anne Marie Brand

Mijn motto: “Innovaties en landschappelijke kwaliteiten combineren, zodat inwoners en bezoekers kunnen blijven genieten van het Rivierenland“.

Meebewegen met het water: nu wateroverlast en droogte steeds meer deel gaan uitmaken van ons dagelijks leven, is het des te belangrijker daar aandacht voor te hebben.

Als burger: wat kun je zelf bijdragen aan verantwoord omgaan met water?

Als waterschap: hoe kunnen we klimaatverandering nog beter inpassen in waterbeheer de komende jaren?