Rivierenland

Jan Aantjes

Jan J Aantjes  (1949), Vuren

Graag wil ik me aan u voorstellen :

Als boerenzoon, en mijn hele leven werkzaam geweest in de agrarische sector, ben ik betrokken bij alles wat onder de taken van  het waterschap  behoort.

Belangrijke  aandachtspunten zijn volgens mij :

  • De juiste verdeling van de kosten tussen burger en agrariër en bedrijven;
  • Zorg voor goede aanpak bij zowel droogte als wateroverlast;
  • Watervervuiling scherp in de gaten houden;
  • Gebruik van water als recreatiemogelijkheid aansturen.