Rivierenland

Kees van den Berg

Ik ben Kees van den Berg geboren (op 15-4-’67) en getogen op de boerderij en camping ‘de Victorie’ te Meerkerk.

Klimaatveranderingen, bodemdalingen en  waterkwaliteit, het heeft meteen effect op het werk in de land- en tuinbouw en op de natuur. Het waterschap speelt hierbij een essentiële rol.

Ik stel me kandidaat omdat ik, als agrariër en campinghouder, nauw betrokken ben en kan overbrengen wat er bij boer en burger leeft en speelt in de natuur.