Rivierenland

Koos van der Eijk - LRR

Als agrariër weet ik hoe belangrijk het is om met een goed beleid, de
waterhuishouding op orde te hebben. Om als bestuurder het waterschap te
dienen zijn korte lijnen tussen waterbeleid en de gevolgen in de praktijk
dicht bij te elkaar staan. Met lokaal georiënteerde mensen is er een
optimale bestuursverantwoordelijkheid.