Rivierenland

Sander Heutink

In 2008 heeft vereniging Eigenwoningbezit Leerdam met de lijst Huiseigenaren mee gedaan aan de eerste Waterschapsverkiezingen. Reden was het schrappen van de categorie Huiseigenaren uit de “Waterschapswet 2007”. Het lokale initiatief werd verrassend beloond met één zetel.

Alleen de lijst LRR bleek toen bereid om (h)echt samen te werken met de enige en unieke vertegenwoordiger van de grootste financier van de Waterschappen; de particuliere huiseigenaren.

6 (tropen)jaren bestuurservaring opgedaan. Vooral bijgedragen aan het op de agenda krijgen van de bodemdaling en het verbeteren van integriteit en innovatiekracht.

Waterschapspartij/LRR benoemt “geen politiek” in een uitvoeringsorganisatie. WSP/LRR continueert het besturen vanuit “belang, betaling en zeggenschap” en “de vervuiler betaalt”.

Op naar de volgende stap?

Transformeer het Waterschap tot een Klimaatschap en werk samen met Gemeenten.  Leg nadruk op het milieu en realiseer op tijd de klimaatdoelen voor een veilige, gezonde en betaalbare verduurzaming. Mijn voorkeur gaat uit naar één uitvoeringsbestuurslaag.

Stem bewust, desnoods blanco!