Rivierenland

Stefan Daamen - fractievoorzitter

Waterschappen hebben een belangrijke taak; de zorg voor een veilige leefomgeving, droge voeten en kwalitatief goed oppervlaktewater. Ik heb hier 10 jaar lang bij het waterschap een steentje aan bij mogen dragen. Het waterschap is geen politiek orgaan maar een doelcorporatie met een centraal doel, een doelmatig dijk- en waterbeheer. Ik wil mij nu binnen het waterschapsbestuur inzetten voor een modern waterschap dat laat zien dat het midden in de maatschappij staat en bereikbaar voor de burger. Als lid van het waterschapsbestuur wil ik uitdragen wat er in de gemeenschap leeft, initiatieven vanuit het bestuur inbrengen in de organisatie en samen met het ambtelijk apparaat innoveren.