Rivierenland

Wim de Graaf

Wim de Graaf, 67 jaar en nu gepensioneerd.

Ik woon in Sleeuwijk in de zojuist nieuw gevormde gemeente Altena.
Inmiddels al een aantal jaren gepensioneerd maar ik heb daarvoor meer dan 35 jaar gewerkt in een leidinggevende functie bij de afdeling openbare ruimte van één van de vier grootste gemeenten van Nederland. Vanuit mijn groene opleiding in het begin als leidinggevende bij de groenafdeling en later als adjunct afdelingshoofd van een grote technische afdeling. Hieronder viel ook de groep rioleringen en waterbeheer, en ik had vanuit die positie ook regelmatig contact met waterschappen.

Naast mijn werk ook al meer dan twintig jaar actief in de lokale politiek als bestuurslid van de lokale politieke partij, en namens deze partij tevens een jaar of zes als raadslid.

Ook in onze regio is de laatste jaren veel aan de hand met wateroverlast bij hevige regenval of juist problemen met een te lage grondwaterstand.

Het waterschap speelt in deze problematiek een cruciale rol, vanuit mijn achtergrond ben ik dus zeer geïnteresseerd in het functioneren van het waterschap en kan daar mogelijk ook een bijdrage aan leveren.