Rivierenland

De samenwerkende partijen AWP en LRR maken hun lijst bekend voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart a.s. De lijst is samengesteld uit kandidaten, die naast bestuurlijke ervaring, een technische achtergrond hebben: de lijst is niet politiek, maar wel lokaal en deskundig!

De groeperingen AWP en LRR, beide vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland, zijn een samenwerking aangegaan richting de komende verkiezingen. In maart 2019 zijn er, naast de verkiezingen voor de provinciale staten, namelijk ook weer verkiezingen voor nieuwe besturen van de waterschappen, dus ook in Rivierenland.

Beide partijen hebben tot doel de lokale stem van de inwoners te vertolken in het bestuur van het Waterschap Rivierenland. Door deze samenvoeging gaan beide groeperingen hun krachten bundelen voor de komende verkiezingen om de lokale stem in het bestuur in te brengen. Bij de komende verkiezingen komen ze uit onder de naam ‘AWPenLRR niet politiek, wel lokaal’.

Samenstelling kieslijst

De samengestelde lijst wordt aangevoerd door Stefan Daamen, senior adviseur duurzaamheid en al 4 jaar actief namens de AWP in het Waterschapsbestuur.  Eerst als burgerlid en sinds 2017 als lid van het algemeen bestuur. De nummer 2 is Lea Manders, al sinds 1998 actief in de gemeenteraad van Arnhem, namens Arnhem Centraal. De lijst wordt verder aangevuld door kandidaten, die naast bestuurlijke ervaring, een technische achtergrond hebben. Bij de samenstelling is ook gekeken naar de spreiding over het uitgestrekte gebied.

Het AWPenLRR gericht op waterschapbesturen

De AWPenLRR is met opzet geen partij zoals u die kent uit de landelijke politiek. De AWPenLRR doet dan ook niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen, de provinciale of landelijke verkiezingen. De AWPenLRR onderscheidt zich daarin van alle andere partijen, waar u op kunt stemmen bij de waterschapsverkiezingen. Op de AWPenLRR stemt u vanwege haar onafhankelijkheid,  lokale betrokkenheid en deskundigheid.

De AWPenLRR is er voor alle inwoners in het gebied en zet zich in om de aandachtspunten die in de verschillende delen van het uitgestrekte Rivierengebied aan de orde zijn ook in te brengen in het bestuurlijk overleg. De komende jaren moeten vele kilometers dijk versterkt worden en dat heeft ingrijpende gevolgen voor onze inwoners. Daarnaast staan we voor nieuwe uitdagingen, zoals de klimaat- en energiedoelstellingen. We zullen volop moeten gaan inzetten op duurzame, innovatieve en slimme technieken. Ook krijgen we in de komende bestuursperiode te maken met de omgevingswet, hetgeen veel uitdagingen met zich meebrengt, zowel op ambtelijk als ook op bestuurlijk niveau.

‘AWPenLRR niet politiek, wel lokaal’ is daarmee de logische titel van het verkiezingsprogramma van de AWPenLRR  voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019.

De volledige top 10 van de lijst is als volgt:

  1. Stefan Daamen (Nijmegen)
  2. Lea Manders (Arnhem)
  3. Jan Obbema (Overbetuwe)
  4. Guido van der Wedden (West Betuwe)
  5. Olaf van Hulst (Boven-Leeuwen)
  6. Heidi van Oord (Ammerzoden)
  7. Tamara Hoogesteger (Gorinchem)
  8. Teus Meijdam (Leerdam)
  9. Maarten Daalder (Maasdriel)
  10. Koos van der Eijk (West Betuwe)

Elders op onze website, onder ‘kandidaten’, kunt u meer informatie over de individuele kandidaten vinden.

Burgers melkkoe waterschap, dat moet anders

Nieuws RIVIERENLAND | De Unie van Waterschappen heeft de cijfers over 2020 bekend gemaakt. En wat blijkt? De totale opbrengst van de watersysteemheffing* ste...

Slechts een zetel voor AWPenLRR

Nieuws De AWPenLRR niet politiek, wel lokaal heeft bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 helaas slechts één van de drie zetels weten te behouden....

AWPenLRR: inwoners Rivierenland slecht geïnformeerd bij waterschapsverkiezingen

Nieuws AWPenLRR: inwoners Rivierenland slecht geïnformeerd bij waterschapsverkiezingen Waterschap Rivierenland brengt geen verkiezingskrant uit De lokale w...

Water Schappelijke Tariefs Zorgen

Nieuws Nog niet zo lang geleden stond er in de krant de Gelderland een stukje van de hand van een Algemeen Bestuurslid (AB) van het Waterschap Rivierenland, ...

Voorlopig geen Belgisch plastic afval meer in Vonkerplas bij Dreumel

Nieuws 6-11-2018 Voorlopig geen Belgisch plastic afval meer in Vonkerplas bij Dreumel Buitenlandse bedrijven lijken vrij spel te hebben om zwaar vervuilde gr...

AWPenLRR presenteren verkiezingsprogramma

Nieuws 21-10-2018 AWPenLRR niet politiek, wel lokaal Heeft u ook last gehad van de droogte? Heeft uw straat blank gestaan? In de afgelopen zomer was het kurk...