Rivierenland

28-4-2018

In ‘De Gelderlander – Rivierenland’ van 13 maart 2018 was te lezen dat uit een uitspraak van de Hoge Raad vorig jaar blijkt dat dijken, vanwege hun publiekrechtelijke functie, niet meegerekend mogen worden in de OZB-waardebepaling. Volgens deze uitspraak betekent dit dat de WOZ-waarde van een dijkwoning flink lager zou moeten zijn dan tot nu toe gehanteerd. Eigenaren van dijkwoningen kunnen bezwaar maken tegen hun WOZ-beschikking. Mocht dit bezwaar gehonoreerd worden, kunnen ze tot vijf jaar terug teveel betaalde gemeentebelasting terugvorderen.

De waterschapsbelasting wordt – net als gemeentelijke belasting – berekend op basis van de WOZ-waarde. Guido van der Wedden heeft daarom, naar aanleiding van dit krantenbericht, via de fractie VVD/AWP Rivierenland schriftelijke vragen aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rivierenland gesteld om de omvang van het probleem voor het waterschap te bepalen.

Vraag is om hoeveel dijkwoningen en bedrijven op dijken het binnen Rivierenland gaat, en vooral, wat het gevolg voor alle overige belastingbetalers is als deze woningeigenaren/ bedrijven met succes bezwaar maken en minder belasting gaan betalen. De waterschapsbelasting is immers een omslagheffing, als een bepaalde groep minder gaat betalen, moeten – om de uitgaven te dekken – alle anderen meer belasting gaan betalen.

Eind april bleek uit de beantwoording dat het om maar een zeer beperkt aantal woningen/gronden gaat, waardoor het effect op de belasting van anderen beperkt is tot 0,001-0,002%. Gelukkig maar!

Slechts een zetel voor AWPenLRR

Nieuws De AWPenLRR niet politiek, wel lokaal heeft bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 helaas slechts één van de drie zetels weten te behouden....

AWPenLRR: inwoners Rivierenland slecht geïnformeerd bij waterschapsverkiezingen

Nieuws AWPenLRR: inwoners Rivierenland slecht geïnformeerd bij waterschapsverkiezingen Waterschap Rivierenland brengt geen verkiezingskrant uit De lokale w...

Water Schappelijke Tariefs Zorgen

Nieuws Nog niet zo lang geleden stond er in de krant de Gelderland een stukje van de hand van een Algemeen Bestuurslid (AB) van het Waterschap Rivierenland, ...

AWP en LRR maken lijst waterschapsverkiezingen bekend

Nieuws De samenwerkende partijen AWP en LRR maken hun lijst bekend voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart a.s. De lijst is samengesteld uit kandidaten,...

Voorlopig geen Belgisch plastic afval meer in Vonkerplas bij Dreumel

Nieuws 6-11-2018 Voorlopig geen Belgisch plastic afval meer in Vonkerplas bij Dreumel Buitenlandse bedrijven lijken vrij spel te hebben om zwaar vervuilde gr...

AWPenLRR presenteren verkiezingsprogramma

Nieuws 21-10-2018 AWPenLRR niet politiek, wel lokaal Heeft u ook last gehad van de droogte? Heeft uw straat blank gestaan? In de afgelopen zomer was het kurk...