Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Waterschappen » Rivierenland » Nieuwsberichten » Het water komt Alblasserwaard (deel 2)
Terug naar het nieuwsoverzicht

Ken uw Dorp, Het water komt

 

Margré van Wijngaarden

PAPENDRECHT - Op 1 februari 1953 werd Nederland en ook Papendrecht getroffen door een watersnood die heel veel slachtoffers eiste. In 1995 bleef het gelukkig bij een dreiging. De Matenasche Scheidkade in februari 1953, op de achtergrond de boerderijen langs de Rijksweg.


Delen van Nederland, met name Limburg, maar ook kades van bijvoorbeeld Rotterdam en Dordrecht krijgen regelmatig te maken met wateroverlast. Dat is voor de mensen die het treft een persoonlijke ramp, maar tot nu toe heeft dat geen mensenlevens gekost. In hun aangrijpende lied ‘Voor de storm’ zingen The Amazing Stroopwafels (vorig jaar nog te gast in de muziektent) over de dreigende watersnood van 1953: ‘Beatrix de Kroonprinses was jarig, de wolken en de lucht waren enorm. Maar een Deltaplan, ach dat leek voorbarig, in die grauwe middag voor de storm’.


Na de watersnood van ‘53 (in Zeeland ben je nog steeds van vóór of van ná de ramp) kwam dat Deltaplan er wel, met tal van maatregelen, waaronder stormvloedkeringen en plannen om de dijken te verhogen dan wel te verzwaren of de waterkering te verleggen.Toen in 1995 zoveel mensen huis en haard moesten verlaten voor het dreigende water, hadden sommigen daarvan geen goed woord over voor degenen die kritisch waren over de
dijkverzwaringsprocedures, die – ook in Papendrecht – in volle gang waren. Te begrijpen was dit wel, maar zeker niet terecht. Voor de dijkgroep, ondergetekende en Dorpsbehoud, die zich in Papendrecht met de dijkverzwaring bezighielden, stond veiligheid wel degelijk voorop.


In 1953 stonden er huizen in de 1e en 2e Boezemsingel (bij Noordhoek), de Boomgaardstraat en Weteringsingel (Kraaihoek), in de haaks op de dijk gelegen stoepen en stegen en een paar boerderijen, aan het Nanengat, de Tiendweg-Oost en langs de Rijksweg. 

 

Volgebouwd


Vanaf 1953 zijn de wijken Westpolder, Kraaihoek, Molenvliet, Middenpolder, Wilgendonk en de Kooij compleet volgebouwd, de plannen voor de Oostpolder waren al in de maak. Gepleit werd dus voor plannen die de veiligheid van de tienduizenden mensen achter de dijk zouden waarborgen, maar die tevens het in ons dorp toch al schaarse erfgoed zoveel mogelijk zouden sparen. Wie de dijk van Alblasserdam tot Sliedrecht uitfietst of wandelt, kan zelf vaststellen in hoeverre die pogingen zijn geslaagd.


Achter de schermen is de laatste jaren door de Rijksoverheid in samenwerking met de Waterschappen hard gewerkt aan het in kaart brengen van de gebieden, die bij een eventuele volgende overstroming gevaar lopen enkele meters onder water te komen. In december vorig jaar werd door de gemeente Papendrecht een eerste presentatie gehouden over het Deltaprogramma. (wordt vervolgd).

 

Het water komt

AWP Rivierenland


  Fractieleden

 • Stefan Daamen
 • Mijn motto: "Met een betrokken burger, een sterker waterschap".

  » Lees meer

 • Koos van der Eijk
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Jan Obbema
 • Mijn Motto: “Veilig wonen in Rivierenland met balans in voldoende schoonwater”.

  » Lees meer

 • Steunleden

 • Lea Manders
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Guido van der Wedden
 • Actieve, betrokken waterschapsbestuurder uit de Betuwe. Afgestudeerd rivierwaterbouwkundig ingenieur met ruime werkervaring in dijkversterking en afvalwaterzuivering.

  » Lees meer

 • Heidi van Oord
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Anne Marie Brand
 • Mijn motto: "Innovaties en landschappelijke kwaliteiten combineren, zodat inwoners en bezoekers kunnen blijven genieten van het Rivierenland".

  » Lees meer

 • RenĂ© Cruijsen
 • RenĂ© Cruijsen (Dreumel) was Heemraad (Lid van het Dagelijks Bestuur) en daarna algemeen bestuurslid. Hij is opgevolgd als algemeen bestuurslid door Stefan Damen.

  » Lees meer

 • Ruud Lammers
 • Mijn motto: "Betrouwbaar, veilig en schoon water"

  » Lees meer

 • Cler Sels
 • Mijn motto: “Zonder water geen leven!”

  » Lees meer