Rivierenland

Ken uw Dorp, Het water komt

 

Margré van Wijngaarden

PAPENDRECHT – Op 1 februari 1953 werd Nederland en ook Papendrecht getroffen door een watersnood die heel veel slachtoffers eiste. In 1995 bleef het gelukkig bij een dreiging. De Matenasche Scheidkade in februari 1953, op de achtergrond de boerderijen langs de Rijksweg.

Delen van Nederland, met name Limburg, maar ook kades van bijvoorbeeld Rotterdam en Dordrecht krijgen regelmatig te maken met wateroverlast. Dat is voor de mensen die het treft een persoonlijke ramp, maar tot nu toe heeft dat geen mensenlevens gekost. In hun aangrijpende lied ‘Voor de storm’ zingen The Amazing Stroopwafels (vorig jaar nog te gast in de muziektent) over de dreigende watersnood van 1953: ‘Beatrix de Kroonprinses was jarig, de wolken en de lucht waren enorm. Maar een Deltaplan, ach dat leek voorbarig, in die grauwe middag voor de storm’.

Na de watersnood van ‘53 (in Zeeland ben je nog steeds van vóór of van ná de ramp) kwam dat Deltaplan er wel, met tal van maatregelen, waaronder stormvloedkeringen en plannen om de dijken te verhogen dan wel te verzwaren of de waterkering te verleggen.Toen in 1995 zoveel mensen huis en haard moesten verlaten voor het dreigende water, hadden sommigen daarvan geen goed woord over voor degenen die kritisch waren over de
dijkverzwaringsprocedures, die – ook in Papendrecht – in volle gang waren. Te begrijpen was dit wel, maar zeker niet terecht. Voor de dijkgroep, ondergetekende en Dorpsbehoud, die zich in Papendrecht met de dijkverzwaring bezighielden, stond veiligheid wel degelijk voorop.

In 1953 stonden er huizen in de 1e en 2e Boezemsingel (bij Noordhoek), de Boomgaardstraat en Weteringsingel (Kraaihoek), in de haaks op de dijk gelegen stoepen en stegen en een paar boerderijen, aan het Nanengat, de Tiendweg-Oost en langs de Rijksweg.

 

Volgebouwd

Vanaf 1953 zijn de wijken Westpolder, Kraaihoek, Molenvliet, Middenpolder, Wilgendonk en de Kooij compleet volgebouwd, de plannen voor de Oostpolder waren al in de maak. Gepleit werd dus voor plannen die de veiligheid van de tienduizenden mensen achter de dijk zouden waarborgen, maar die tevens het in ons dorp toch al schaarse erfgoed zoveel mogelijk zouden sparen. Wie de dijk van Alblasserdam tot Sliedrecht uitfietst of wandelt, kan zelf vaststellen in hoeverre die pogingen zijn geslaagd.

Achter de schermen is de laatste jaren door de Rijksoverheid in samenwerking met de Waterschappen hard gewerkt aan het in kaart brengen van de gebieden, die bij een eventuele volgende overstroming gevaar lopen enkele meters onder water te komen. In december vorig jaar werd door de gemeente Papendrecht een eerste presentatie gehouden over het Deltaprogramma. (wordt vervolgd).

 

Slechts een zetel voor AWPenLRR

Nieuws De AWPenLRR niet politiek, wel lokaal heeft bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 helaas slechts één van de drie zetels weten te behouden....

AWPenLRR: inwoners Rivierenland slecht geïnformeerd bij waterschapsverkiezingen

Nieuws AWPenLRR: inwoners Rivierenland slecht geïnformeerd bij waterschapsverkiezingen Waterschap Rivierenland brengt geen verkiezingskrant uit De lokale w...

Water Schappelijke Tariefs Zorgen

Nieuws Nog niet zo lang geleden stond er in de krant de Gelderland een stukje van de hand van een Algemeen Bestuurslid (AB) van het Waterschap Rivierenland, ...

AWP en LRR maken lijst waterschapsverkiezingen bekend

Nieuws De samenwerkende partijen AWP en LRR maken hun lijst bekend voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart a.s. De lijst is samengesteld uit kandidaten,...

Voorlopig geen Belgisch plastic afval meer in Vonkerplas bij Dreumel

Nieuws 6-11-2018 Voorlopig geen Belgisch plastic afval meer in Vonkerplas bij Dreumel Buitenlandse bedrijven lijken vrij spel te hebben om zwaar vervuilde gr...

AWPenLRR presenteren verkiezingsprogramma

Nieuws 21-10-2018 AWPenLRR niet politiek, wel lokaal Heeft u ook last gehad van de droogte? Heeft uw straat blank gestaan? In de afgelopen zomer was het kurk...