Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Waterschappen » Rivierenland » Nieuwsberichten » Voorlopig geen Belgisch plastic afval meer in Vonkerplas bij Dreumel
Terug naar het nieuwsoverzicht

6-11-2018

Voorlopig geen Belgisch plastic afval meer in Vonkerplas bij Dreumel

Buitenlandse bedrijven lijken vrij spel te hebben om zwaar vervuilde grond, slib en bagger in Nederland te lozen. Er worden oude circa 30 meter diepe zandwinputten mee gevuld. Stefan Daamen van de Algemene Waterschapspartij (AWP) Rivierenland heeft gisterenavond in de commissie watersystemen van het waterschap Rivierenland aangegeven verontrust te zijn over de informatie die de bewoners ons hebben verstrekt over het verontdiepen van de Vonkerplas. Hier wordt sterk verontreinigde grond gestort uit België.

Daamen vroeg welke betrokkenheid waterschap Rivierenland heeft bij deze stort: "Houdt het waterschap bij dergelijke initiatieven wel goed genoeg de vinger aan de pols? Het  komt immers regelmatig voor dat verontreinigd materiaal in plassen wordt gedumpt. Ook al is het waterschap geen vergunningverlenende instantie, het heeft wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid om dit soort vervuiling van het water te voorkomen".

De verantwoordelijk heemraad van waterschap Rivierenland antwoordde dat het volstorten van deze plas opnieuw wordt bekeken, en voorlopig niet doorgaat. Daamen vroeg het waterschap het proces nauwlettend te blijven volgen.


Afbeelding van de grond in kwestie (bron: Burgercollectief de Dreumelse Waard)

Aanbieders van afval betalen grof geld om het kwijt te kunnen en eigenaren van de putten verdienen er miljoenen mee. De grond is mede vervuild met plastic waarvan een deel boven komt drijven. Terwijl vrijwilligers hun best doen om de oevers van de rivieren schoon te houden, wordt er bewust vervuilde grond gestort op plekken die in verbinding staan met de rivieren.

Het Burgercollectief Dreumelse Waard onderzocht de gang van zaken rond een van de putten in Dreumel, in het Land van Maas en Waal. Bewezen werd dat er plastic in de uit België geïmporteerde grond aaanwezig is. Tussen het afval werden ook PVC-buizen, accu’s, asbest, bitumen, spuitbussen en afvalhout aangetroffen, aldus het rapport van het Burgercollectief.

Daamen vervolgt: "De AWP Rivierenland gaat voor gezond water voor mens en natuur. Belangen van bedrijven blijken te vaak voorrang te krijgen. Wij willen voorkomen dat gifstoffen in het water terecht komen door deze uit het water te houden. Plastic vervuiling hoort niet in de natuur!"

 

Meer info: https://www.plasticsoupfoundation.org/2018/10/maas-blijkt-afvalput-van-belgie/

 

 

 

 

Voorlopig geen Belgisch plastic afval meer in Vonkerplas bij Dreumel

AWP Rivierenland


  Fractieleden

 • Stefan Daamen
 • Mijn motto: "Met een betrokken burger, een sterker waterschap".

  » Lees meer

 • Koos van der Eijk
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Jan Obbema
 • Mijn Motto: “Veilig wonen in Rivierenland met balans in voldoende schoonwater”.

  » Lees meer

 • Steunleden

 • Lea Manders
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Guido van der Wedden
 • Actieve, betrokken waterschapsbestuurder uit de Betuwe. Afgestudeerd rivierwaterbouwkundig ingenieur met ruime werkervaring in dijkversterking en afvalwaterzuivering.

  » Lees meer

 • Heidi van Oord
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Anne Marie Brand
 • Mijn motto: "Innovaties en landschappelijke kwaliteiten combineren, zodat inwoners en bezoekers kunnen blijven genieten van het Rivierenland".

  » Lees meer

 • RenĂ© Cruijsen
 • RenĂ© Cruijsen (Dreumel) was Heemraad (Lid van het Dagelijks Bestuur) en daarna algemeen bestuurslid. Hij is opgevolgd als algemeen bestuurslid door Stefan Damen.

  » Lees meer

 • Ruud Lammers
 • Mijn motto: "Betrouwbaar, veilig en schoon water"

  » Lees meer

 • Cler Sels
 • Mijn motto: “Zonder water geen leven!”

  » Lees meer