Rivierenland

6-11-2018

Voorlopig geen Belgisch plastic afval meer in Vonkerplas bij Dreumel

Buitenlandse bedrijven lijken vrij spel te hebben om zwaar vervuilde grond, slib en bagger in Nederland te lozen. Er worden oude circa 30 meter diepe zandwinputten mee gevuld. Stefan Daamen van de Algemene Waterschapspartij (AWP) Rivierenland heeft gisterenavond in de commissie watersystemen van het waterschap Rivierenland aangegeven verontrust te zijn over de informatie die de bewoners ons hebben verstrekt over het verontdiepen van de Vonkerplas. Hier wordt sterk verontreinigde grond gestort uit België.

Daamen vroeg welke betrokkenheid waterschap Rivierenland heeft bij deze stort: “Houdt het waterschap bij dergelijke initiatieven wel goed genoeg de vinger aan de pols? Het  komt immers regelmatig voor dat verontreinigd materiaal in plassen wordt gedumpt. Ook al is het waterschap geen vergunningverlenende instantie, het heeft wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid om dit soort vervuiling van het water te voorkomen“.

De verantwoordelijk heemraad van waterschap Rivierenland antwoordde dat het volstorten van deze plas opnieuw wordt bekeken, en voorlopig niet doorgaat. Daamen vroeg het waterschap het proces nauwlettend te blijven volgen.

Aanbieders van afval betalen grof geld om het kwijt te kunnen en eigenaren van de putten verdienen er miljoenen mee. De grond is mede vervuild met plastic waarvan een deel boven komt drijven. Terwijl vrijwilligers hun best doen om de oevers van de rivieren schoon te houden, wordt er bewust vervuilde grond gestort op plekken die in verbinding staan met de rivieren.

Het Burgercollectief Dreumelse Waard onderzocht de gang van zaken rond een van de putten in Dreumel, in het Land van Maas en Waal. Bewezen werd dat er plastic in de uit België geïmporteerde grond aaanwezig is. Tussen het afval werden ook PVC-buizen, accu’s, asbest, bitumen, spuitbussen en afvalhout aangetroffen, aldus het rapport van het Burgercollectief.

Daamen vervolgt: “De AWP Rivierenland gaat voor gezond water voor mens en natuur. Belangen van bedrijven blijken te vaak voorrang te krijgen. Wij willen voorkomen dat gifstoffen in het water terecht komen door deze uit het water te houden. Plastic vervuiling hoort niet in de natuur!”

Meer info: https://www.plasticsoupfoundation.org/2018/10/maas-blijkt-afvalput-van-belgie/

Burgers melkkoe waterschap, dat moet anders

Nieuws RIVIERENLAND | De Unie van Waterschappen heeft de cijfers over 2020 bekend gemaakt. En wat blijkt? De totale opbrengst van de watersysteemheffing* ste...

Slechts een zetel voor AWPenLRR

Nieuws De AWPenLRR niet politiek, wel lokaal heeft bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 helaas slechts één van de drie zetels weten te behouden....

AWPenLRR: inwoners Rivierenland slecht geïnformeerd bij waterschapsverkiezingen

Nieuws AWPenLRR: inwoners Rivierenland slecht geïnformeerd bij waterschapsverkiezingen Waterschap Rivierenland brengt geen verkiezingskrant uit De lokale w...

Water Schappelijke Tariefs Zorgen

Nieuws Nog niet zo lang geleden stond er in de krant de Gelderland een stukje van de hand van een Algemeen Bestuurslid (AB) van het Waterschap Rivierenland, ...

AWP en LRR maken lijst waterschapsverkiezingen bekend

Nieuws De samenwerkende partijen AWP en LRR maken hun lijst bekend voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart a.s. De lijst is samengesteld uit kandidaten,...

AWPenLRR presenteren verkiezingsprogramma

Nieuws 21-10-2018 AWPenLRR niet politiek, wel lokaal Heeft u ook last gehad van de droogte? Heeft uw straat blank gestaan? In de afgelopen zomer was het kurk...