Rivierenland

Nog niet zo lang geleden stond er in de krant de Gelderland een stukje van de hand van een Algemeen Bestuurslid (AB) van het Waterschap Rivierenland, de heer van de Netten van de Stigt. Hij zetelt namens de  partij VVD  en liet met zijn verhaal zijn zorg blijken over de toekomstige tarieven van het Waterschap, hij focuste daarbij op de burger.

Is die zorg terecht?

Voorop kunnen we stellen dat schraalhans nooit keukenmeester zal zijn bij een overheidsorgaan dat zijn eigen heffingsverordeningen vast kan stellen. Dus het is als  lid van het AB altijd al een dringende noodzaak geweest alle beschikbare vingers aan de financiële pols te houden.

Waarom krijgt die geuite zorg zo’n prominente plek. Om een drietal redenen gaat er in de redelijk nabije toekomst een en ander gebeuren als het over de tarieven gaat.

Ten eerste komt de Unie van Waterschappen ergens na 2020 met een gewijzigde toerekenings systematiek waardoor de te verdelen lasten over de dezelfde groepen anders worden verdeeld. Hierbij gaat het “profijtbeginsel”  belangrijker worden. Dat zal tot gevolg hebben dat de vervuiler meer gaat betalen en zo ook de landbouwer die belang heeft bij een peilstand.

Ten tweede zal, eveneens op termijn, een deel van de functies van de gemeenten worden overgenomen. Denk aan wegbeheer en de aanvoer , afvoer en opslag van hemelwater. Het eerste deel hiervan zal  voor de burger geen lasten méér meebrengen dan het nu ook al doet. De tweede operatie kost de burger straks wel geld. Het effect van de ho-ho-hoosbuien, die steeds vaker zullen gaan voorkomen, wordt  dan sterk verminderd doordat het regenwater in een apart rioleringsstelsel wordt afgevoerd.

Ten derde zal het versterken van de dijken in het rivierenland, van Tiel naar Gorkum, een flinke investering gaan vragen van het Rivierenland zelf. Ja, een meer dan evenredige zelfs.  Naast en na een forse, maar in onze ogen véél te kleine,  subsidie van “den Haag”. Een investering moet worden gefinancierd. Daarvoor is bij Waterschappen bij- voorbeeld een Waterschapsbank. De NWB. Die wil naast een zeer bescheiden rente het geleende geld op termijn ook terug hebben. Tot zover nog niks aan de hand. Als we uitgaan van de veronderstelling dat de investering in de dijkverbetering een levensduur heeft van 50 jaar en de aflossing van de schuld is 2% per jaar dan lopen die bestanddelen mooi parallel. Als de nu zo aantrekkelijk  lage rente voor 50 jaar kan worden vastgezet  weet ik nu wat de lasten zijn voor de komende 50 jaar. Dat geeft stabiliteit en rust.

Waar kan het nu toch fout gaan?

Het vastzetten van het rentepercentage zal voor maximaal 30 jaar lukken. Daarna zien we over 30 jaar wel weer. Ja, dat klopt maar dan is de kans op een op dat moment net weer historisch  lage rente niet zo groot. Dus zal dan plotseling de rentelast exploderen. Die explosie kan dan over een hoofdsom zijn die groter is dan noodzakelijk. Want , zei het AB toen, de rente is toch zo laag. Laten we gerust iets meer lenen. Dan kunnen we het werk best mooier maken.

Het antwoord op de vraag of de zorg terecht is, is ja. Ga als bestuur voor stabiliteit in de tarieven. Neem geen risico’s met renteduren of nog erger derivaten. Zorg voor zekerheid.

Uw ParaZiet

ParaZiet is een pseudoniem waaronder Gert Timmerman op zeer diverse fora en in publicaties geregeld schrijft. Als hij deze schuilnaam gebruikt gaan de stukken over de toekomst. Hebben ze betrekking op het heden of historie dan gebruikt hij geen schuilnaam. Hij is o.m. lid van het bestuur van de LRR en lijstduwer -een van de- op de lijst van de AWPenLRR in deze verkiezingen. 

Burgers melkkoe waterschap, dat moet anders

Nieuws RIVIERENLAND | De Unie van Waterschappen heeft de cijfers over 2020 bekend gemaakt. En wat blijkt? De totale opbrengst van de watersysteemheffing* ste...

Slechts een zetel voor AWPenLRR

Nieuws De AWPenLRR niet politiek, wel lokaal heeft bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 helaas slechts één van de drie zetels weten te behouden....

AWPenLRR: inwoners Rivierenland slecht geïnformeerd bij waterschapsverkiezingen

Nieuws AWPenLRR: inwoners Rivierenland slecht geïnformeerd bij waterschapsverkiezingen Waterschap Rivierenland brengt geen verkiezingskrant uit De lokale w...

AWP en LRR maken lijst waterschapsverkiezingen bekend

Nieuws De samenwerkende partijen AWP en LRR maken hun lijst bekend voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart a.s. De lijst is samengesteld uit kandidaten,...

Voorlopig geen Belgisch plastic afval meer in Vonkerplas bij Dreumel

Nieuws 6-11-2018 Voorlopig geen Belgisch plastic afval meer in Vonkerplas bij Dreumel Buitenlandse bedrijven lijken vrij spel te hebben om zwaar vervuilde gr...

AWPenLRR presenteren verkiezingsprogramma

Nieuws 21-10-2018 AWPenLRR niet politiek, wel lokaal Heeft u ook last gehad van de droogte? Heeft uw straat blank gestaan? In de afgelopen zomer was het kurk...

Nog niet zo lang geleden stond er in de krant de Gelderland een stukje van de hand van een Algemeen Bestuurslid (AB) van het Waterschap Rivierenland, de heer van de Netten van de Stigt. Hij zetelt namens de  partij VVD  en liet met zijn verhaal zijn zorg blijken over de toekomstige tarieven van het Waterschap, hij focuste daarbij op de burger.

Is die zorg terecht?

Voorop kunnen we stellen dat schraalhans nooit keukenmeester zal zijn bij een overheidsorgaan dat zijn eigen heffingsverordeningen vast kan stellen. Dus het is als  lid van het AB altijd al een dringende noodzaak geweest alle beschikbare vingers aan de financiële pols te houden.

Waarom krijgt die geuite zorg zo’n prominente plek. Om een drietal redenen gaat er in de redelijk nabije toekomst een en ander gebeuren als het over de tarieven gaat.

Ten eerste komt de Unie van Waterschappen ergens na 2020 met een gewijzigde toerekenings systematiek waardoor de te verdelen lasten over de dezelfde groepen anders worden verdeeld. Hierbij gaat het “profijtbeginsel”  belangrijker worden. Dat zal tot gevolg hebben dat de vervuiler meer gaat betalen en zo ook de landbouwer die belang heeft bij een peilstand.

Ten tweede zal, eveneens op termijn, een deel van de functies van de gemeenten worden overgenomen. Denk aan wegbeheer en de aanvoer , afvoer en opslag van hemelwater. Het eerste deel hiervan zal voor de burger geen lasten méér meebrengen dan het nu ook al doet. De tweede operatie kost de burger straks wel geld. Het effect van de ho-ho-hoosbuien, die steeds vaker zullen gaan voorkomen, wordt  dan sterk verminderd doordat het regenwater in een apart rioleringsstelsel wordt afgevoerd.

Ten derde zal het versterken van de dijken in het rivierenland, van Tiel naar Gorkum, een flinke investering gaan vragen van het Rivierenland zelf. Naast en na een forse subsidie van “den Haag” overigens. Een investering moet worden gefinancierd. Daarvoor is bij Waterschappen bij- voorbeeld een Waterschapsbank. De NWB. Die wil naast een zeer bescheiden rente het geleende geld op termijn ook terug hebben. Tot zover nog niks aan de hand. Als we uitgaan van de veronderstelling dat de investering in de dijkverbetering een levensduur heeft van 50 jaar en de aflossing van de schuld is 2% per jaar dan lopen die bestanddelen mooi parallel. Als de nu zo aantrekkelijk  lage rente voor 50 jaar kan worden vastgezet  weet ik nu wat de lasten zijn voor de komende 50 jaar. Dat geeft stabiliteit en rust.

Waar kan het nu toch fout gaan?

Het vastzetten van het rentepercentage zal voor maximaal 30 jaar lukken. Daarna zien we over 30 jaar wel weer. Ja, dat klopt maar dan is de kans op een op dat moment net weer historisch  lage rente niet zo groot. Dus zal dan plotseling de rentelast exploderen. Die explosie kan dan over een hoofdsom zijn die groter is dan noodzakelijk. Want , zei het AB toen, de rente is toch zo laag. Laten we gerust iets meer lenen. Dan kunnen we het werk best mooier maken.

Het antwoord op de vraag of de zorg terecht is, is ja. Ga als bestuur voor stabiliteit in de tarieven. Neem geen risico’s met renteduren of nog erger derivaten. Zorg voor zekerheid.

Uw ParaZiet

ParaZiet is een pseudoniem waaronder Gert Timmerman op zeer diverse fora en in publicaties geregeld schrijft. Als hij deze schuilnaam gebruikt gaan de stukken over de toekomst. Hebben ze betrekking op het heden of historie dan gebruikt hij geen schuilnaam. Hij is o.m. lid van het bestuur van de LRR en lijstduwer -een van de- op de lijst van de AWPenLRR in deze verkiezingen. 

Burgers melkkoe waterschap, dat moet anders

Nieuws RIVIERENLAND | De Unie van Waterschappen heeft de cijfers over 2020 bekend gemaakt. En wat blijkt? De totale opbrengst van de watersysteemheffing* ste...

Slechts een zetel voor AWPenLRR

Nieuws De AWPenLRR niet politiek, wel lokaal heeft bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 helaas slechts één van de drie zetels weten te behouden....

AWPenLRR: inwoners Rivierenland slecht geïnformeerd bij waterschapsverkiezingen

Nieuws AWPenLRR: inwoners Rivierenland slecht geïnformeerd bij waterschapsverkiezingen Waterschap Rivierenland brengt geen verkiezingskrant uit De lokale w...

AWP en LRR maken lijst waterschapsverkiezingen bekend

Nieuws De samenwerkende partijen AWP en LRR maken hun lijst bekend voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart a.s. De lijst is samengesteld uit kandidaten,...

Voorlopig geen Belgisch plastic afval meer in Vonkerplas bij Dreumel

Nieuws 6-11-2018 Voorlopig geen Belgisch plastic afval meer in Vonkerplas bij Dreumel Buitenlandse bedrijven lijken vrij spel te hebben om zwaar vervuilde gr...

AWPenLRR presenteren verkiezingsprogramma

Nieuws 21-10-2018 AWPenLRR niet politiek, wel lokaal Heeft u ook last gehad van de droogte? Heeft uw straat blank gestaan? In de afgelopen zomer was het kurk...

Nog niet zo lang geleden stond er in de krant de Gelderlander een stukje van de hand van een Algemeen Bestuurslid (AB) van het Waterschap Rivierenland, de heer van de Netten van de Stigt. Hij zetelt namens de  partij VVD  en liet met zijn verhaal zijn zorg blijken over de toekomstige tarieven van het Waterschap, hij focuste daarbij op de burger.

Is die zorg terecht?

Voorop kunnen we stellen dat schraalhans nooit keukenmeester zal zijn bij een overheidsorgaan dat zijn eigen heffingsverordeningen vast kan stellen. Dus het is als  lid van het AB altijd al een dringende noodzaak geweest alle beschikbare vingers aan de financiële pols te houden.

Waarom krijgt die geuite zorg zo’n prominente plek. Om een drietal redenen gaat er in de redelijk nabije toekomst een en ander gebeuren als het over de tarieven gaat.

Ten eerste komt de Unie van Waterschappen ergens na 2020 met een gewijzigde toerekeningssystematiek waardoor de te verdelen lasten over de dezelfde groepen anders worden verdeeld. Hierbij gaat het “profijtbeginsel”  belangrijker worden. Dat zal tot gevolg hebben dat de vervuiler meer gaat betalen en zo ook de landbouwer die belang heeft bij een peilstand.

Ten tweede zal, eveneens op termijn, een deel van de functies van de gemeenten worden overgenomen. Denk aan wegbeheer en de aanvoer , afvoer en opslag van hemelwater. Het eerste deel hiervan zal  voor de burger geen lasten méér meebrengen dan het nu ook al doet. De tweede operatie kost de burger straks wel geld. Het effect van de ho-ho-hoosbuien, die steeds vaker zullen gaan voorkomen, wordt dan sterk verminderd doordat het regenwater in een apart rioleringsstelsel wordt afgevoerd.

Ten derde zal het versterken van de dijken in het rivierenland, van Tiel naar Gorkum, een flinke investering gaan vragen van het wterschap Rivierenland zelf. Naast en na een forse subsidie van “Den Haag” overigens. Een investering moet worden gefinancierd. Daarvoor is bij Waterschappen bij- voorbeeld een Waterschapsbank. De NWB. Die wil naast een zeer bescheiden rente het geleende geld op termijn ook terug hebben. Tot zover nog niks aan de hand. Als we uitgaan van de veronderstelling dat de investering in de dijkverbetering een levensduur heeft van 50 jaar en de aflossing van de schuld is 2% per jaar dan lopen die bestanddelen mooi parallel. Als de nu zo aantrekkelijk  lage rente voor 50 jaar kan worden vastgezet  weet ik nu wat de lasten zijn voor de komende 50 jaar. Dat geeft stabiliteit en rust.

Waar kan het nu toch fout gaan?

Het vastzetten van het rentepercentage zal voor maximaal 30 jaar lukken. Daarna zien we over 30 jaar wel weer. Ja, dat klopt maar dan is de kans op een op dat moment net weer historisch  lage rente niet zo groot. Dus zal dan plotseling de rentelast exploderen. Die explosie kan dan over een hoofdsom zijn die groter is dan noodzakelijk. Want , zei het AB toen, de rente is toch zo laag. Laten we gerust iets meer lenen. Dan kunnen we het werk best mooier maken.

Het antwoord op de vraag of de zorg terecht is, is ja. Ga als bestuur voor stabiliteit in de tarieven. Neem geen risico’s met renteduren of nog erger derivaten. Zorg voor zekerheid.

Uw ParaZiet

ParaZiet is een pseudoniem waaronder Gert Timmerman op zeer diverse fora en in publicaties geregeld schrijft. Als hij deze schuilnaam gebruikt gaan de stukken over de toekomst. Hebben ze betrekking op het heden of historie dan gebruikt hij geen schuilnaam. Hij is o.m. lid van het bestuur van de LRR en lijstduwer -een van de- op de lijst van de AWPenLRR in deze verkiezingen.

Burgers melkkoe waterschap, dat moet anders

Nieuws RIVIERENLAND | De Unie van Waterschappen heeft de cijfers over 2020 bekend gemaakt. En wat blijkt? De totale opbrengst van de watersysteemheffing* ste...

Slechts een zetel voor AWPenLRR

Nieuws De AWPenLRR niet politiek, wel lokaal heeft bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 helaas slechts één van de drie zetels weten te behouden....

AWPenLRR: inwoners Rivierenland slecht geïnformeerd bij waterschapsverkiezingen

Nieuws AWPenLRR: inwoners Rivierenland slecht geïnformeerd bij waterschapsverkiezingen Waterschap Rivierenland brengt geen verkiezingskrant uit De lokale w...

AWP en LRR maken lijst waterschapsverkiezingen bekend

Nieuws De samenwerkende partijen AWP en LRR maken hun lijst bekend voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart a.s. De lijst is samengesteld uit kandidaten,...

Voorlopig geen Belgisch plastic afval meer in Vonkerplas bij Dreumel

Nieuws 6-11-2018 Voorlopig geen Belgisch plastic afval meer in Vonkerplas bij Dreumel Buitenlandse bedrijven lijken vrij spel te hebben om zwaar vervuilde gr...

AWPenLRR presenteren verkiezingsprogramma

Nieuws 21-10-2018 AWPenLRR niet politiek, wel lokaal Heeft u ook last gehad van de droogte? Heeft uw straat blank gestaan? In de afgelopen zomer was het kurk...