Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Waterschappen » Rivierenland » Stefan Daamen
Terug naar het waterschap Rivierenland

Meer over Stefan Daamen

Lid algemeen bestuur namens AWP

Waterschappen hebben een belangrijke taak; de zorg voor een veilige leefomgeving, droge voeten en kwalitatief goed oppervlaktewater. Ik heb hier 10 jaar lang bij het waterschap een steentje aan bij mogen dragen. Het waterschap is geen politiek orgaan maar een doelcorporatie met een centraal doel, een doelmatig dijk- en waterbeheer. Ik wil mij nu binnen het waterschapsbestuur inzetten voor een modern waterschap dat laat zien dat het midden in de maatschappij staat en bereikbaar voor de burger. Als lid van het waterschapsbestuur wil ik uitdragen wat er in de gemeenschap leeft, initiatieven vanuit het bestuur inbrengen in de organisatie en samen met het ambtelijk apparaat innoveren.


AWP Rivierenland


  Fractieleden

 • Stefan Daamen
 • Mijn motto: "Met een betrokken burger, een sterker waterschap".

  » Lees meer

 • Koos van der Eijk
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Jan Obbema
 • Mijn Motto: “Veilig wonen in Rivierenland met balans in voldoende schoonwater”.

  » Lees meer

 • Steunleden

 • Lea Manders
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Guido van der Wedden
 • Actieve, betrokken waterschapsbestuurder uit de Betuwe. Afgestudeerd rivierwaterbouwkundig ingenieur met ruime werkervaring in dijkversterking en afvalwaterzuivering.

  » Lees meer

 • Heidi van Oord
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Anne Marie Brand
 • Mijn motto: "Innovaties en landschappelijke kwaliteiten combineren, zodat inwoners en bezoekers kunnen blijven genieten van het Rivierenland".

  » Lees meer

 • RenĂ© Cruijsen
 • RenĂ© Cruijsen (Dreumel) was Heemraad (Lid van het Dagelijks Bestuur) en daarna algemeen bestuurslid. Hij is opgevolgd als algemeen bestuurslid door Stefan Damen.

  » Lees meer

 • Ruud Lammers
 • Mijn motto: "Betrouwbaar, veilig en schoon water"

  » Lees meer

 • Cler Sels
 • Mijn motto: “Zonder water geen leven!”

  » Lees meer