Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Waterschappen » Scheldestromen

AWP Zeeland

Korte introductie van onze partij

De Algemene Waterschapspartij Zeeland stelt zich geheel onafhankelijk op, zonder binding met landelijke politieke partijen, een bewuste keuze. De AWP Zeeland komt op voor de belangen van alle inwoners: met een brede kijk op water, deskundigheid en ervaren bestuurskandidaten.

Speerpunten:

 • Op de bres voor een krachtig waterschap, een echte waterautoriteit met een brede kijk op de toe komst van onze Deltawateren : d.w.z.veilig wonen, werken, recreeren, ook voor onze kinderen.
 • Open, transparant, alom zichtbaar, doelmatig en slagvaardig: één waterloket zeeuws als infopunt
 • Waterbeheer, doelmatig, betaalbaar en inzichtelijk voor alle gebruikers
 • Goede samenwerking met partners op gebied van landbouw, natuur, milieu, recreatie en bedrijfsleven.
 • Goede landbouwgronden niet prijs (laten) geven aan natuur, maar tijdig en proaktief zoeken naar alternatieven, die breed gedragen worden. Geen verdere ontpoldering.
 • Verkeersbeleid, uniforme maximum-snelheden op buitenwegen, met extra zorg voor veilig fietsen en meer handhavend optreden.
 • Stimuleren van innovatieve ontwikkelingen zoals zilte landbouw, vis-en schelpdierteelt, kustprojecten
 • Onderwijs en educatie, projekten stimuleren op gebied van water en natuurbeleving
 • Zeeland sterk op de kaart zetten als de watersportregio, met aandacht voor kust-strand-en land-recreatie.
 • Brede kijk op recreatieve ontwikkelingen, meer zorg voor jachthavens, ligplaatsen, duikplekken, vissteigers, fiets-wandel-kanoroutes,etc. en veilig zwemwater voor nu en in de toekomst.
 • Het belang van de inwoners moet zwaarder wegen. Daarom is één geborgde zetel per belangcategorie meer dan genoeg.
 • Zoet water koesteren: Het is het drinkwater voor mens, dier en plant. Zoet water is niet ongelimiteerd. Betere opvang en bewaren van zoet water heeft grote prioriteit.

Fotogalerij:AWP Scheldestromen


  Fractieleden

 • Lou Waterman
 • Lijsttrekker AWP Zeeland

  » Lees meer

 • Wim van de Heijning
 • Ervaring als raadslid en waterschapsbestuurder (de Dommel), melkvee-modelbedrijf in Hulst. Secretaris ZLTO (Eersel-Veldhoven) en portefeuillehouder water ZLTO (Tilburg).

  » Lees meer

 • Steunleden

 • Cathrien Kole
 • Ik heb 41 jaar in het basisonderwijs gewerkt o.a. als leidinggevende.

  » Lees meer

 • Leo Boom
 • Ervaren watermanager en waterbouwkundige, sinds 2005 met eigen adviesbureau. Lid MER-commissie en advisering aan waterschappen, Rijkswaterstaat en Deltaprogramma.

  » Lees meer

 • Jos Hoeijmakers
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Ria Wilbrink
 • Ruim 40 jaar werkzaam bij de luchthaven Zestienhoven, laatstelijk als managing-director van vluchtafhandelingen.

  » Lees meer

 • Leen van Doorn
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Wim Hirdes
 • Wim Hirdes. Raadslid gemeente Vlissingen

  » Lees meer

 • Glenny Davidse
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Sjako Kloosterman
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Marina Eckhardt
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer