Scheldestromen

AWP Zeeland

Niet politiek, wel deskundig!

De Algemene Waterschapspartij Zeeland stelt zich geheel onafhankelijk op, zonder binding met landelijke politieke partijen, een bewuste keuze. De AWP Zeeland komt op voor de belangen van alle inwoners: met een brede kijk op water, deskundigheid en ervaren bestuurskandidaten.

Bij de afgelopen verkiezingen zijn wij, mede door de hogere opkomst, gegroeid met +/- 3000 stemmen. Helaas was dit niet voldoende voor een extra zetel, maar de huidige zetel is behouden. Wij danken een ieder die zijn of haar stem op ons heeft uitgebracht!


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

Doe je ook mee?

De AWP zoekt mensen met hart voor water, die willen meedenken over oplossingen voor waterproblemen.

Met jouw bijdrage van € 20, - per jaar steun je ons!

Word lid!

Nieuws en opiniestukken

Aanpassing belastingstelsel waterschappen terug bij af

Nieuws Een nieuw belastingstelsel voor de waterschappen is van de baan, vanwege een gebrek aan draagvlak. Op 11 oktober bekijkt de Ledenraad van de Unie van ...

Inbreng AV 6 juni 2019

Opinie Voorzitter, Het verloop van deze formatie heb ik uitgebreid besproken in de AV van 9 mei jl. Ik zal dat niet herhalen. Volgens mij was het helder. Voo...

Inbreng AV 9 mei 2019

Opinie 20 maart verkiezingen  5 april; eerste nieuwsbrief  Nadere toelichting op het formatiegesprek, dhr. Eppie Klein aan het werk. Op 12 en 13 april de e...

Proef met zonnepanelen op Zeeuwse dijken. Zien we straks glas in plaats van gras?

Nieuws Waterschap Scheldestromen gaat meewerken aan een proef met zonnepanelen op dijken. Deze komen in de loop van dit jaar op de binnendijk van de Spuikom ...

Bedankt dijkgraaf, voor het beheren van ons water

Opinie Komende maand stemmen we niet alleen voor de provincie, maar ook voor de waterschapsverkiezingen. Nynke breekt een lans voor dit ,,wormvormige aanhang...

Interview, Lou Waterman - Waterforum Magazine

Nieuws Intro Waterkwaliteit is een van de speerpunten bij de komende Waterschapsverkiezingen. De aanjager hiervan is de Europese Kaderrichtlijn Water. Diezel...

Onze kandidaten

1. Lou Waterman (Oost-Souburg)

lees verder

2. Cathrien Kole (Wemeldinge)

lees verder

3. ir. Glenny Davidse (Nieuwdorp)

lees verder

4. Marina Eckhardt (Vogelwaarde)

lees verder

5. Jos Hoeijmakers (Zonnemaire)

lees verder

6. Sjako Kloosterman (Kapelle)

lees verder

7. Leen van Doorn (Sint-Maartensdijk)

lees verder

8. Ria Wilbrink (Westkapelle)

lees verder
Regionale Speerpunten van de AWP Zeeland

Tegen kustbebouwing

Wij willen het karakteristieke Zeeuwse landschap koesteren, maar ook de veiligheid mag onder geen enkel beding in het gedrang komen.

Minder geborgde zetels

Het belang van de inwoners moet zwaarder wegen. Daarom is één geborgde zetel per belangcategorie meer dan genoeg.

Samenwerking

Goede samenwerking met partners op gebied van landbouw, natuur, milieu, recreatie en bedrijfsleven.

Geen verdere ontpoldering

Goede landbouwgronden niet prijs (laten) geven aan natuur, maar tijdig en proactief zoeken naar alternatieven die breed gedragen worden.

Zoet water koesteren

Het is drinkwater voor mens, dier en plant. Zoet water is niet ongelimiteerd, betere opvang en bewaren van zoet water heeft de hoogste prioriteit.

Veilig verkeersbeleid

Uniforme maximumsnelheden op buitenwegen, met extra zorg voor veilig fietsen en meer handhavend optreden.

Stimuleren van innovatie

Stimuleren van innovatieve ontwikkelingen zoals zilte landbouw, vis- en schelpdierteelt of kustprojecten.

Zeeland op de kaart

Zeeland sterk op de kaart zetten als watersportregio, met aandacht voor kust-, strand- en landrecreatie.

Blik op de toekomst

Veilig wonen, werken en recreëren, ook voor onze kinderen. Een krachtig waterschap, een echte waterautoriteit met een brede kijk op de toekomst van onze Deltawateren. Brede kijk op recreatieve ontwikkelingen; meer zorg voor jachthavens, ligplaatsen, duikplekken, vissteigers, fiets-, wandel- en kanoroutes en veilig zwemwater voor nu en de toekomst. Vroeg betrekken van onderwijs en educatie; projecten stimuleren op gebied van water en natuurbeleving.

Foto's