Scheldestromen

Lou Waterman

Penningmeester Algemene Waterschapspartij Zeeland
Lid van Algemene Vergadering Waterschap Scheldestromen
Voorzitter Commissie Waterbeheer
Lid Commissie Bestuur en Economische Zaken
Plaatsvervangend Lid Commissie Waterbeheer / Waterkeringen en Wegen
Sinds 1998 hoofdingeland Waterschap Scheldestromen.

Nevenfuncties:

Bestuurslid Partij Souburg Ritthem,
Bestuurslid CNV Connectief Senioren Zeeland en lid Landelijk Groepsbestuur CNV Connectief
Voorzitter PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) Souburg-Ritthem.