Scheldestromen

Marina Eckhardt

Fractievolger Algemene Waterschapspartij Zeeland
Professional Social Media & Public Relations Liaison

Nevenfuncties:

Commissielid Algemeen Belang Groot Hulst
Eigenaar Jenisaro Marketing

Extra:

Ik ben een jonge moeder die zich inzet voor een goed beheer van dijken, water en wegen zodat onze kinderen opgroeien in een gezonde en veilige omgeving.