Scheldestromen

AWP WIL KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN VOOR STUDENTEN

Studenten hebben het vaak niet breed (foto pixabay)

Iedereen kan binnenkort de aanslag waterschapsbelastingen 2020 verwachten. Het waterschap slaat zelfstandig wonende studenten niet over. Studenten hebben het meestal niet breed. Ze hebben vaak zelfs niet meer dan studiefinanciering en ouders die bijspringen. Dan zul je toch wel in aanmerking komen voor kwijtschelding van waterschapslasten, zou je denken?

Helaas, er blijken wettelijk nauwelijks mogelijkheden voor kwijtschelding.

Dat is vreemd

De wetgever ziet een studielening niet als schuld, maar als inkomen. De achterliggende gedachte van de wetgever hierbij is dat studiefinanciering voor de uitwonende student bedoeld is om te voorzien in de kosten voor levensonderhoud die aan het zelfstandig wonen verbonden zijn. Onder kosten voor levensonderhoud valt de huur, energiegebruik, waterverbruik, maar ook te betalen belastingen die aan zelfstandig wonen verbonden zijn. De studiefinancieringsregeling gaat er vanuit dat een alleenstaande student van de studiefinanciering “rond moet kunnen komen”.

Dit is heel vreemd want diezelfde wetgever wil dat de studiefinanciering mét rente in de toekomst terugbetaald wordt. Dan is het toch gewoon een schuld en geen inkomen?

Mazen in de wet?

Er is nauwelijks een maas in de wet. De waterschappen kunnen voor kwijtschelding geen uitzonderingen maken. De wetgever is van mening dat studiefinanciering voor zelfstandig wonende studenten bedoeld is ter bekostiging van het zelfstandig wonen. Daar valt ook het betalen van belastingen onder. ‘Het toepassen van de kwijtscheldingsregeling zoals beschreven in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is in artikel 144, lid 2 van de Waterschapswet dwingend voorgeschreven.’, lichten de mensen van het waterschap toe.

In deze pdf staat het uitgebreide antwoord dat de Algemene Waterschapspartij (AWP) kreeg op de vragen die het hierover bij waterschap Vallei en Veluwe stelde en voor alle waterschappen en hoogheemraadschappen geldt. Er is een kleine mogelijkheid voor kwijtschelding, maar dat is slechts voor een enkeling weggelegd.

Dit moet anders!

De AWP strijdt al lang voor een eerlijker waterschapsbelastingstelsel. De bedrijven en boeren in de waterschapsbesturen hebben weinig behoefte dit te veranderen. Ze hebben in het verleden vanuit welbegrepen eigen belang geregeld dat de huishoudens (inclusief zelfstandig wonende studenten) het leeuwendeel van de waterschapslasten opbrengen. Samen met de VVD, CDA en SGP hebben ze al gauw een meerderheid en kunnen ze veranderingen tegen houden.

De AWP gaat hier wel voor, maar heeft veel leden nodig om de strijd te kunnen winnen. Voor € 5 ben je een jaar lang lid. Doen!

Nieuwe voorzitter AWP Zeeland

Nieuws Marina Eckhardt (35) uit Vogelwaarde is de nieuwe Voorzitter van het bestuur van AWP Zeeland. Tijdens de fractievergadering van 19 november werd zij u...

Tekst AWP Algemene Vergadering Waterschap Scheldestromen 3 juni 2021

Nieuws Voorzitter, Geachte heer Steijaert, Beste Dennis en de andere DB leden. U doet het weer, het is u weer gelukt. Het lijkt de Lidl wel. Voor de 9e keer ...

AWP Zeeland reageert op de Zeeuwse klimaatadaptatie strategie

Nieuws Introductie Op Zeeuws niveau werken alle overheden samen om te komen tot een Klimaat Strategie. De KasZ (Klimaatadaptatie strategie Zeeland) is in het...

WATERSYSTEEMHEFFING IN 2019 OPNIEUW HOGER

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overst...

Gebrek aan waterbewustzijn verhindert bijdrage bevolking

Nieuws Probleem: Waterbewustzijn Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leve...

ALGEMENE WATERSCHAPSPARTIJ VERGROOT DIVERSITEIT IN HET HOOFDBESTUUR

Nieuws 4 november 2019 – Leonie Bruggink–van der Steen (Waterschap De Dommel), Glenny Davidse (Waterschap Scheldestromen) en Marina Eckhardt (Waterschap...