Scheldestromen

Komende maand stemmen we niet alleen voor de provincie, maar ook voor de waterschapsverkiezingen. Nynke breekt een lans voor dit ,,wormvormige aanhangsel van de Provinciale Statenverkiezingen.”

U heeft nog een kleine maand om erachter te komen hoe het waterschap heet waar uw woonplaats onder valt. En welke partijen doen er in uw regio mee aan de waterschapsverkiezingen? Waar staan zij nou eigenlijk voor? En wat vindt u in vredesnaam belangrijk, als het gaat om waterbeheer?

Geen verkiezing wordt zo stiefmoederlijk behandeld als de waterschapsverkiezingen. Het wormvormig aanhangsel van de Provinciale Statenverkiezingen, zelf ook geen publiekstrekker.
Eerlijk zeggen: denkt u in verkiezingsloze jaren wel eens aan het waterschap? Staat u wel eens op een dijk naar het stromende water te kijken en denkt u dan: bedankt, dijkgraaf en consorten, voor het beheren van al dit moois?
Nee natuurlijk niet. Je vergeet dat ze bestaan, tot de verkiezingen eraan komen en je ineens een mening moet hebben. Misschien vul je een stemwijzer in om nog enigszins beslagen ten ijs te kunnen komen. Misschien vergeet je de verkiezing en belandt je stempas in de kattenbak. Bij de waterschapsverkiezingen van 2015 was de opkomst 43,5 procent, dus die laatste optie is zeker een plausibele.

Maar overal in het land zijn er politici die as we speak hun tijd opofferen aan deze verkiezingen. Die campagnevoeren voor een zaak waar de gemiddelde burger geen weet van heeft. Er zijn zelfs waterschappen met een jeugdbestuur, om ook de jongeren te wijzen op het belang van die organisatie. Er wordt geflyerd, gepraat, en dat alles voor een opkomst van 43,5 procent.

Ik vind dat mooi, en ik vind al die moeite en energie die erin wordt gestoken al een reden om te gaan stemmen. Het is het minste wat je kunt doen. En met het veranderende klimaat en de stijgende zeespiegel is het helemaal geen gek idee om de waterschappen eens met wat meer egards te gaan behandelen. Hun rol gaat de komende jaren alleen maar belangrijker worden. We gaan ze nog nodig hebben.

Dus zoek nog even uit voor welk waterschap je moet gaan stemmen. Oriënteer je een beetje. Doe het voor al die flyerende kandidaten met een passie voor sluizen, gemalen en waterkwaliteit. Wees blij dat zij zich erom bekommeren. Iemand moet het doen.

Bron:https://www.pzc.nl/binnenland/bedankt-dijkgraaf-voor-het-beheren-van-ons-water~af8a9eb2/

Aanpassing belastingstelsel waterschappen terug bij af

Nieuws Een nieuw belastingstelsel voor de waterschappen is van de baan, vanwege een gebrek aan draagvlak. Op 11 oktober bekijkt de Ledenraad van de Unie van ...

Inbreng AV 6 juni 2019

Opinie Voorzitter, Het verloop van deze formatie heb ik uitgebreid besproken in de AV van 9 mei jl. Ik zal dat niet herhalen. Volgens mij was het helder. Voo...

Inbreng AV 9 mei 2019

Opinie 20 maart verkiezingen  5 april; eerste nieuwsbrief  Nadere toelichting op het formatiegesprek, dhr. Eppie Klein aan het werk. Op 12 en 13 april de e...

Proef met zonnepanelen op Zeeuwse dijken. Zien we straks glas in plaats van gras?

Nieuws Waterschap Scheldestromen gaat meewerken aan een proef met zonnepanelen op dijken. Deze komen in de loop van dit jaar op de binnendijk van de Spuikom ...

Interview, Lou Waterman - Waterforum Magazine

Nieuws Intro Waterkwaliteit is een van de speerpunten bij de komende Waterschapsverkiezingen. De aanjager hiervan is de Europese Kaderrichtlijn Water. Diezel...

Algemene Waterschapspartij eist onderzoek naar scheefgroei waterschapsheffingen

Nieuws Den Haag, 14 december 2018 “Er moet dringend onderzoek komen naar de scheefgroei in de lastenverdeling voor waterschapsbelastingen.” Dat zegt Ron ...