Scheldestromen

Komende maand stemmen we niet alleen voor de provincie, maar ook voor de waterschapsverkiezingen. Nynke breekt een lans voor dit ,,wormvormige aanhangsel van de Provinciale Statenverkiezingen.”

U heeft nog een kleine maand om erachter te komen hoe het waterschap heet waar uw woonplaats onder valt. En welke partijen doen er in uw regio mee aan de waterschapsverkiezingen? Waar staan zij nou eigenlijk voor? En wat vindt u in vredesnaam belangrijk, als het gaat om waterbeheer?

Geen verkiezing wordt zo stiefmoederlijk behandeld als de waterschapsverkiezingen. Het wormvormig aanhangsel van de Provinciale Statenverkiezingen, zelf ook geen publiekstrekker.
Eerlijk zeggen: denkt u in verkiezingsloze jaren wel eens aan het waterschap? Staat u wel eens op een dijk naar het stromende water te kijken en denkt u dan: bedankt, dijkgraaf en consorten, voor het beheren van al dit moois?
Nee natuurlijk niet. Je vergeet dat ze bestaan, tot de verkiezingen eraan komen en je ineens een mening moet hebben. Misschien vul je een stemwijzer in om nog enigszins beslagen ten ijs te kunnen komen. Misschien vergeet je de verkiezing en belandt je stempas in de kattenbak. Bij de waterschapsverkiezingen van 2015 was de opkomst 43,5 procent, dus die laatste optie is zeker een plausibele.

Maar overal in het land zijn er politici die as we speak hun tijd opofferen aan deze verkiezingen. Die campagnevoeren voor een zaak waar de gemiddelde burger geen weet van heeft. Er zijn zelfs waterschappen met een jeugdbestuur, om ook de jongeren te wijzen op het belang van die organisatie. Er wordt geflyerd, gepraat, en dat alles voor een opkomst van 43,5 procent.

Ik vind dat mooi, en ik vind al die moeite en energie die erin wordt gestoken al een reden om te gaan stemmen. Het is het minste wat je kunt doen. En met het veranderende klimaat en de stijgende zeespiegel is het helemaal geen gek idee om de waterschappen eens met wat meer egards te gaan behandelen. Hun rol gaat de komende jaren alleen maar belangrijker worden. We gaan ze nog nodig hebben.

Dus zoek nog even uit voor welk waterschap je moet gaan stemmen. Oriënteer je een beetje. Doe het voor al die flyerende kandidaten met een passie voor sluizen, gemalen en waterkwaliteit. Wees blij dat zij zich erom bekommeren. Iemand moet het doen.

Bron:https://www.pzc.nl/binnenland/bedankt-dijkgraaf-voor-het-beheren-van-ons-water~af8a9eb2/

AWP wil kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie AWP WIL KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN VOOR STUDENTEN   Studenten hebben het vaak niet breed (foto pixabay) Iedereen kan binnenkort de aanslag ...

WATERSYSTEEMHEFFING IN 2019 OPNIEUW HOGER

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overst...

Gebrek aan waterbewustzijn verhindert bijdrage bevolking

Nieuws Probleem: Waterbewustzijn Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leve...

ALGEMENE WATERSCHAPSPARTIJ VERGROOT DIVERSITEIT IN HET HOOFDBESTUUR

Nieuws 4 november 2019 – Leonie Bruggink–van der Steen (Waterschap De Dommel), Glenny Davidse (Waterschap Scheldestromen) en Marina Eckhardt (Waterschap...

Brandbrief aan het Rijk tegen zout Volkerak-Zoommeer

Nieuws Meer dan 120 organisaties en bedrijven uit het zuidwesten van Nederland die zich hebben georganiseerd in het Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoomme...

AWP Zeeland TEGEN zout Volkerak!

Opinie Als de maatschappelijke druk zo groot is, waarom verwijzen overheden dan de plannen voor een zout Volkerak-Zoommeer nog niet naar de prullenbak? Ruim ...