Scheldestromen

Meer dan 120 organisaties en bedrijven uit het zuidwesten van Nederland die zich hebben georganiseerd in het Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoommeer vragen aan het Rijk om af te zien van het plan om het Volkerak en Zoommeer te verzilten. In een brief vragen ze de ministers Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om de wateren op de grens van Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant zoet te houden.

De brief is mede-ondertekend door Glenny Davidse en Marina Eckhardt namens AWP Scheldestromen

De brief is ondertekend door tientallen boeren, maar ook door recreatiebedrijven, exploitanten van jachthavens, natuurorganisaties, ecologen, sportvissers en belangenorganisaties.

De verzilting van het Volkerak en Zoommeer moet in de plannen van het Rijk uiterlijk in 2029 zijn beslag krijgen. Boeren in de omgeving zien daardoor een groot zoetwaterreservoir verloren gaan dat belangrijk is om gewassen te kunnen beregenen.

Natuurorganisaties zien het Volkerak en Zoommeer als een belangrijk natuurgebied. De briefschrijvers pleiten niet alleen voor het zoet houden van het gebied, maar vragen ook maatregelen tegen de constante stroom van meststoffen die via de rivieren in het Volkerak en Zoommeer terugkomen.

Een belangrijke reden om zout water het Volkerak en Zoommeer in te laten stromen waren de terugkerende problemen met blauwalgen. Inmiddels heeft de natuur zelf voor een nieuwe balans gezorgd, waardoor de plaag sterk is verminderd. Door het weer zout maken, ontstaan nieuwe problemen, vergelijkbaar met de problematiek in de Grevelingen, aldus de opstellers van de brief.

Nieuwe voorzitter AWP Zeeland

Nieuws Marina Eckhardt (35) uit Vogelwaarde is de nieuwe Voorzitter van het bestuur van AWP Zeeland. Tijdens de fractievergadering van 19 november werd zij u...

Tekst AWP Algemene Vergadering Waterschap Scheldestromen 3 juni 2021

Nieuws Voorzitter, Geachte heer Steijaert, Beste Dennis en de andere DB leden. U doet het weer, het is u weer gelukt. Het lijkt de Lidl wel. Voor de 9e keer ...

AWP Zeeland reageert op de Zeeuwse klimaatadaptatie strategie

Nieuws Introductie Op Zeeuws niveau werken alle overheden samen om te komen tot een Klimaat Strategie. De KasZ (Klimaatadaptatie strategie Zeeland) is in het...

AWP wil kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie AWP WIL KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN VOOR STUDENTEN Studenten hebben het vaak niet breed (foto pixabay) Iedereen kan binnenkort de aanslag watersc...

WATERSYSTEEMHEFFING IN 2019 OPNIEUW HOGER

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overst...

Gebrek aan waterbewustzijn verhindert bijdrage bevolking

Nieuws Probleem: Waterbewustzijn Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leve...