Scheldestromen

Dijkateliers voor kustversterking Hansweert

Het waterschap organiseert op dinsdag 26 en woensdag 27 juni a.s. een aantal dijkateliers voor de omwonenden van de kustversterking in Hansweert. Zij hebben hiervoor een uitnodigingsbrief ontvangen. Het doel van deze dijkateliers is om de wensen van omwonenden duidelijk in beeld te krijgen en indien mogelijk, mee te nemen in de daadwerkelijke uitvoering van de dijkversterking. De bijeenkomsten vinden plaats tussen 15.00 en 21.00 uur.

De dijkateliers vinden plaats in het dorpshuis van Hansweert, Kaj Munk, Schoolstraat 5. Er zijn drie onderwerpen waar belangstellenden voor kunnen inschrijven: het gebied Kanaalzone, de dorpsrand en het landelijk gebied. Elk gebied heeft eigen, specifieke kenmerken.

De dijkateliers zijn een manier om in gesprek te gaan de inwoners van het projectgebied. Dit gebeurt met door een aantal door het waterschap voorgelegde oplossingsrichtingen. De resultaten van deze gesprekken worden gebruikt in de ontwikkeling van kansrijke varianten voor de uitvoering van de dijkversterking. Uiteindelijk moeten deze kansrijke varianten leiden tot een voorkeursalternatief voor de dijkversterking.

Dijkversterking Hansweert

De dijk bij Hansweert werd als onvoldoende sterk beoordeeld. Dit vanwege de nieuwe veiligheidsnormering die sinds 1 januari 2017 van kracht is geworden. De te versterken lengte bedraagt bijna 5,2 kilometer. Het traject loopt langs de Noordoever van de Westerschelde, tussen de monding van de sluizen Hansweert tot aan de Willem Annapolder. Uiterlijk 2023 moet het dijkvak weer voldoen aan de veiligheidsnormen. Op dit moment is het waterschap bezig met de voorbereidingen van het project en inventariseert de wensen van belanghebbenden bij de dijkversterking. Het project wordt uitgevoerd door de Projectorganisatie Waterveiligheid. Dit is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat Zee & Delta en waterschap Scheldestromen.

 

Middelburg, 19 juni 2018

Interview, Lou Waterman - Waterforum Magazine

Nieuws Pieter van den Brand AWP-lijsttrekkers kritisch op waterkwaliteitsaanpak KRW: eindspurt essentieel Intro Waterkwaliteit is een van de speerpunten bij ...

Algemene Waterschapspartij eist onderzoek naar scheefgroei waterschapsheffingen

Nieuws Den Haag, 14 december 2018 “Er moet dringend onderzoek komen naar de scheefgroei in de lastenverdeling voor waterschapsbelastingen.” Dat zegt Ron ...

Lou Waterman lijsttrekker AWP Zeeland

Nieuws Lijsttrekker is geworden de heer Lou Waterman uit Oost Souburg, huidig AV lid van het waterschap. 2e Mw. Cathrien Kole Wemeldinge 3e Hr. Glenny David...

AWP Zeeland juicht Klimaatstraat Nieuwdorp toe

Nieuws Nieuwdorp droomt over een klimaatstraat REPORTAGE NIEUWDORP – De ogen in Zeeland zijn de komende jaren op Nieuwdorp gericht. De Prinses Margriet...

Fractieoverleg AWP Zeeland met dijkgraaf Hr. T. Poppelaars

Nieuws Fractieoverleg op vrijdag 8 juni om 10.00 uur. Gebouw Waterschap Scheldestromen te Middelburg. ...